Blogs Blogs

« Back

Sympozjum "Formalny opis języka" 16.11.2018 r.

Instytut Języka Polskiego UW i Instytut Lingwistyki Stosowanej UW zapraszają studentów i doktorantów Wydziału Polonistyki i Wydziału Lingwistyki Stosowanej na sympozjum "Formalny opis języka" 16 listopada 2018. Bliższe informacje znajdują się na stronie https://formalny.ils.uw.edu.pl/.

Comments
Trackback URL: