ZAKŁAD TEORII JĘZYKÓW I AKWIZYCJI JĘZYKOWEJ

Kierownik - prof.ucz.dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko

Członkowie:

 • prof. ucz. dr hab. Silvia Bonacchi
 • dr hab. Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska
 • dr hab. Grzegorz Pawłowski
 • dr Ilona Banasiak
 • dr Marcin Łączek
 • dr Piotr Romanowski
 • dr Karolina Rosales Miranda
 • dr Reinhold Utri
 • dr Ewa Zwierzchoń-Grabowska
 • mgr Anna Chałabiś
 • mgr Edyta Maciejak
 • mgr Mariusz Mela

Zakres badań naukowych

Przedmiotem pogłębionych badań Zakładu Teorii Języków i Akwizycji Językowej są zagadnienia w zakresie lingwistyki, glottodydaktyki i translatoryki, w szczególności zagadnienia związane z teorią języków, semantyką, teoriami przyswajania języka pierwszego i drugiego (obcego) i ich implikacjami glottodydaktycznymi, dydaktyką języków specjalistycznych, polsko-niemieckim językoznawstwem komparatywnym (kontrastywnym) oraz problematyką terminologii i leksykologii języków specjalistycznych. Krąg zagadnień wymagających szczegółowych badań Zakładu ciągle rozszerza się. Dotychczasowy dorobek naukowy pracowników Zakładu stanowi świadectwo wielu nowatorskich rozwiązań teoretycznych i wniosków o charakterze aplikatywnym dotyczących praktyki nauczania języków specjalistycznych i tłumaczenia tekstów specjalistycznych. Ponadto działalność naukowo-badawcza prowadzona w Zakładzie ma w najbliższym czasie zaowocować powstaniem wielu rozpraw habilitacyjnych.

Współpraca międzynarodowa i krajowa z ośrodkami uniwersyteckimi w Polsce, Niemczech, Chinach i Japonii.