prof. ucz. dr hab. Adam Elbanowski

tytuł naukowy dr hab.
tel. do pokoju 22/55 34 226
e-mail: adam_elbanowski@op.pl
nr pokoju 534
dyżur    
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe


 

 

  CV naukowe

Przebieg kariery akademickiej:
Tytuł:  magister hispanistyki
Nadany przez:   Uniwersytet Warszawski  (1978)
Odbyte studia:
Katedra Iberystyki Wydział Neofilologii UW (1973 -1978)
Studium doktoranckie: Wydział Neofilologii UW (1978 -1980)
Doktorat (1986)
Habilitacja (1999)
Profesor UW (2002)
MSZ: Kursy dyplomatyczne (1991 - 1992)

Przebieg kariery zawodowej:
1981 – 2001: wykładowca w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW.
1992 – 1997: ambasador RP w Kolumbii i Ekwadorze.
2001-2012: wykładowca w Centrum Studiów Latynoamerykańskich - CESLA, Instytut Ameryk i Europy, Uniwersytet Warszawski.
Od 2010 wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Wydział Kulturoznawstwa i Filologii).
2009: p.o. dyrektora CESLA.
2008-2012: Dyrektor Instytutu Ameryk i Europy UW.
Od 2012: wykładowca w Instytucie Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej (Wydział Lingwistyki Stosowanej UW).
Od roku 2007 członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Członek komitetu redakcyjnego Revista del CESLA i kwartalnika Ameryka Łacińska oraz kierownik serii „Studia i Materiały"
(Wydawnictwa CESLA UW). Członek rady naukowej MISH. Członek Red Internacional Literatura hispanoamericana y sus valores (koordynator: Universidad de La Sabana, Kolumbia).

 

Zainteresowania naukowe

literatura hispanoamerykańska, teoria literatury, literatura powszechna, kroniki podboju i odkrycia Ameryki, kultury prekolumbijskie na obszarze Kolumbii, problematyka społeczno-polityczna współczesnej Kolumbii, przekład literacki, teorie fantastyki, twórczość Jorge Luisa Borgesa. 

Od roku 2009: kierownik międzynarodowego grantu MNiSW Ameryka Łacińska XXI wieku, CESLA UW (2008-2013: umowa nr 1292/B/H03/2008/35).

Inna działalność: przekłady literackie (literatura hiszpańska i hispanoamerykańska), programy radiowe i telewizyjne (literatura hispanoamerykańska, kultura hiszpańska, kultury prekolumbijskie), współpraca z wydawnictwami (prowadzenie serii „Dzieła wybrane J.L.Borgesa" w Wydawnictwie Prószyński, konsultant i recenzent wewnętrzny (literatura hiszpańskojęzyczna).
 

Publikacje naukowe

Publikacje naukowe dostępne są tutaj.