mgr Wojciech Drajerczak

tytuł zawodowy magister
tel. do pokoju  
e-mail: w.drajerczak@uw.edu.pl
nr pokoju 523
konsultacje    
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  

 

 

 

 

 

 

 

 

  CV naukowe

Studia:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1989 – 1994 (praca magisterska z metodyki nauczania języka angielskiego jako obcego)

Zatrudnienie:
1989-1996 – lektor języka angielskiego w prywatnych szkołach językowych w Poznaniu i Warszawie.
1996-2002 – wykładowca PNJA w NKJO przy UAM w Poznaniu.
2002-2004 – koordynator projektów ICT oraz edukacyjnych, British Council Polska.
Od 2004 – wykładowca, prowadzący zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego oraz specjalistycznych tłumaczeń pisemnych w Katedrze Języków Specjalistycznych / Instytucie Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej UW.

Funkcje akademickie:
Koordynator PNJA na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia; członek komisji rekrutacyjnej; opiekun studenckiej, wydziałowej komisji stypendialnej.

Działalność tłumaczeniowa:
Od 1996 – tłumacz - „freelancer" tekstów specjalistycznych (dziedziny: wojskowość, nowoczesne technologie informacyjne, oraz farmacja).

Zainteresowania naukowe

Metodyka nauczania pisemnych tłumaczeń specjalistycznych (tłumaczenia audiowizualne w formie napisowej filmów dokumentalnych oraz tłumaczenie tekstów specjalistycznych z dziedziny technologii wojskowych); zastosowanie technologii informacyjnych w nauczaniu języków obcych oraz pracy tłumacza (CAT).