dr Michał Wilczewski

tytuł naukowy dr
tel. do pokoju 22/55 34 254
e-mail: m.wilczewski@uw.edu.pl
nr pokoju 512
dyżur   
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe

 

 

  CV naukowe

Studia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Neofilologii 2005-2007 (tytuł magistra na kierunku filologia angielska; specjalność: translatoryka, 2008); temat pracy magisterskiej: „Translation of neologisms in the science-fiction novel Cyberiada by Stanisław Lem".

Doktorat: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa: językoznawstwa komunikacyjnego, pragmatyki językowej, języka mediów masowych, 2012); rozprawa doktorska pt. „Sposoby profilowania konfliktów zbrojnych w polskich i amerykańskich tekstach prasowych (na przykładzie operacji „Odyssey Dawn" w Libii)".

Funkcje Naukowe: Członek zespołu Research Center for Business Communication Audit (RC-BCA) Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW (od 2013).
 

Zainteresowania naukowe

• Lingwistyka tekstu/dyskursu
• Business English as a lingua franca (BELF)
• Antropolingwistyka
• Lingwistyka kognitywna
• Translatoryka


Publikacje naukowe

Publikacje naukowe dostępne są tutaj.