dr Marta Małachowicz

tytuł naukowy doktor
tel. do pokoju 22/55 34 202
e-mail: m.malachowicz@uw.edu.pl
nr pokoju 515
dyżur  
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe

 

  CV naukowe

Studia:
tytuł magistra w zakresie lingwistyki stosowanej (j. rosyjski i j. angielski) – Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski (2003)
stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa – Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski (2008)

Funkcje akademickie:                     
p.o. kierownika studiów wieczorowych w Instytucie Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej UW (2011/12)
członek Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW (kadencja 2012-2016)
p.o. zastępcy Dyrektora ds. studenckich w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW (luty 2018 – luty 2019)
zastępca Dyrektora ds. studenckich w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW (luty 2019 – wrzesień 2020)

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych
Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej (sekretarz, kadencje 2012-2015, 2015-2018, 2018-2021)
Komisja Terminologiczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (członek, 2015-2018)
The European Association for Terminology (członek, 2015-obecnie).

Staże naukowe i dydaktyczne:
2011: staż naukowy w Szwedzkim Centrum Terminologicznym (TNC Terminologicentrum), Sztokholm, Szwecja
2012: wizyta studyjna w Fińskim Centrum Terminologicznym (Sanastokeskus TSK), Helsinki, Finlandia
2012: staż naukowy w Rosyjskim Uniwersytecie Przyjaźni Narodów (Российский Университет Дружбы Народов РУДН), Moskwa, Rosja
2014: staż dydaktyczny Erasmus STA, Università degli Studi di Pavia, Włochy
2016: staż dydaktyczny Erasmus+ STA, Università degli Studi di Pavia, Włochy
2017: staż dydaktyczny Erasmus+ STA, Università degli Studi di Siena, Włochy
2019: staż dydaktyczny Erasmus+ STA, Uniwersytet Eötvös Loránd Tudomanyegyetem, Budapeszt, Węgry

Projekty naukowe:
Opracowanie kursu ‘Fonetyka języka rosyjskiego' dla studentów kierunku lingwistyka stosowana (DSM 2011-2012)
Narzędzia lingwistyki korpusowej w komunikacji specjalistycznej (DSM 2014-2016)
Zastosowanie rezultatów pracy terminologicznej w dydaktyce języków specjalistycznych i dydaktyce translacji tekstów specjalistycznych (BST 2013 -2018)
Rozwój i specyfika krajowych badań terminologicznych na przykładzie dorobku polskiego terminoznawstwa (BST 2018)

 

Zainteresowania naukowe

• gramatyka funkcjonalna
• fonetyka i fonologia
• terminologia
• translatoryka
• język prawny i prawniczy
• dydaktyka języków specjalistycznych

Publikacje naukowe

Publikacje naukowe dostępne są tutaj.