Dr Magda Żelazowska-Sobczyk

tytuł naukowy dr
tel. do pokoju  
e-mail: magda.zelazowska@uw.edu.pl
nr pokoju 538
dyżur  
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe  

CV naukowe

Wykształcenie:
Doktoranckie: 2014–2018 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej; Językoznawstwo. Rozprawa doktorska: „Polskie i angielskie opisy przypadków medycznych w ujęciu kontrastywnym na przykładzie tekstów otorynolaryngologicznych".
Magisterskie: 2012–2014 – Uniwersytet Warszawski, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej (wcześnie: Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej); Lingwistyka stosowana, tłumaczenia specjalistyczne j. rosyjski. Praca magisterska: „Polsko-rosyjskie minimum terminologiczne. Otolaryngologia".
Licencjackie: 2009–2012 – Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie; Filologia rosyjska ze specjalnością nauczycielską. Praca licencjacka: „Gry i zabawy na lekcji języka rosyjskiego w szkole podstawowej. Funkcja motywująca".

Praca zawodowa:
2019 – obecnie – adiunkt, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Uniwersytet Warszawski.
2018 – obecnie – starszy specjalista ds. naukowych, Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany.
2018 – 2019 – wykładowca (pracownik nieetatowy), Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Uniwersytet Warszawski.
2011 – 2018 – tłumaczenia, Centrum Słuchu i Mowy, Warszawa/Kajetany.

Członek Komitetu Organizacyjnego:
• XLII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce", 03-05.11.2019, Kajetany.
• 32nd Politzer Society Meeting with 2nd World Congress of Otology, 28.05-01.06.2019, Warszawa.
• XII International Tinnitus Seminar and 1st World Tinnitus Congress, 22-24.05.2017, Warszawa.
• XXV International Evoked Response Audiometry Study Group Biennial Symposium, 21-25.05.2017, Warszawa.
• XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 23-24.05.2017, Warszawa.
• Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, 03-05.03.2016, Krynica-Zdrój.
• 3rd CI Surgical Foundation Course, 14-15.11.2013, Kajetany/Warszawa.

Członkostwo w towarzystwach naukowych:
• Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej; od 2018
• Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej; od 2015
• Polskie Towarzystwo Pisarzy Medycznych; od 2015
• The British Association of Applied Linguistic; od 2015
• The Linguistics Association of Great Britain; od 2015
• Członek Zwyczajny Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS; 2012–2016
• Klub Młodego Tłumacza Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich; 2012–2016.

Funkcje naukowe:
• Członek Komitetu Naukowego podczas XLI Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce", 18-20.11.2018, Kajetany.
• Członek Rady Wydawniczej czasopisma „Journal of Hearing Science".
• Członek Redakcji portalu „Arytmia.eu" (ISSN 2543-7542; www.arytmia.eu).
• Sekretarz Naukowy Międzyośrodkowego Studenckiego Koła Naukowego przy Światowym Centrum Słuchu i Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (od 2019); Przewodnicząca 2013–2016; Sekretarz 2017–2018.

Zainteresowania naukowe

- Języki specjalistyczne, w tym język medyczny
- Dyskurs i wielopłaszyznowa komunikacja medyczna
- Pisarstwo medyczne, szczególnie opisy przypadków
- Otorynolaryngologia

Kursy i szkolenia:
• Warsztaty z pracy z tekstem metodą close reading, prowadzone przez dr Marcina Chwistka, czerwiec 2018.
• „Efektywne prezentacje naukowe", Instytut Lingwistyki Stosowanej, 2018
• „Ocena wyników działalności naukowej. Bibliometria", Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 2018
• „Przypisy i bibliografia załącznikowa", Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 2018
• „Krótki kurs obsługi Mendeleya", Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 2018
• „Krótki kurs obsługi MsWord", Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 2018 „Ocena wyników działalności naukowej. Altmetria", Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 2017
• „Zarządzanie danymi badawczymi", Platforma Otwartej Nauki, IMC UW, 24.03.2017.
• „Pisanie wniosków o dotacje dla organizacji pozarządowych"; Niepubliczne Centrum Kształcenia Praktycznego, 2016
• „Business and Administration Course, Level 2", Havering College for Future and Higher Education, Wielka Brytania (wrzesień 2014 – luty 2015)
• „Awanse naukowe - prawne uwarunkowania postępowań habilitacyjnych" (marzec 2014); „Wykorzystanie metod online w badaniach naukowych" (luty 2014); „Zasady redagowania i wydawania czasopism naukowych" (grudzień 2013) – Centrum Promocji Informatyki
• XXII Repozytorium dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych, „Język dyplomacji", 25.01.2014, Warszawa, Polska
• XXI Repozytorium dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych, „Prawo pracy", 22.06.2013, Warszawa, Polska
• XX Repozytorium dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych, „Ubezpieczenia", 26.01.2013, Warszawa, Polska
• „Prawo medyczne", 2011
• „Umowy handlowe w biznesie", 2011
• „Kurs szybkiego czytania", 2006

Nagrody i wyróżnienia:
• Stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2014/2015.
• Nagroda II kategorii za pracę „Pilot hearing screening in school in school age children in Republic of Moldova" (Skarżyński PH., Pavlovschi D., Piłka A., Ludwikowski M., Pierzyńska I., Żelazowska M.), wygłoszonej na konferencji 5th International Medical Congress of Students and Young Doctors MedEspera, 2014.

Publikacje naukowe

Autorka i współautorka 23 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz 23 wystąpień konferencyjnych z zakresu lingwistyki języków specjalistycznych, komunikacji medycznej, języka medycznego i tekstów medycznych, w tym także z zakresu otorynolaryngologii  (1 monografia, 1 rozdział w monografii, 21 publikacji w czasopismach i monografiach pokonferencyjnych). Redaktor dwóch tomów czasopisma „Applied Linguistics Papers".
Uczestnictwo bez referatu w 15 kongresach, wystawach, forach i warsztatach medycznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej, m.in. w Uzbekistanie, Azerbejdżanie, Ukrainie.