dr Ilona Banasiak

tytuł naukowy doktor
tel. do pokoju 022/55 34 253
e-mail: ie.banasiak@uw.edu.pl
nr pokoju 529
dyżur  
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe

 

 

 

 

 

 

 

 

CV naukowe

Studia:
Uniwersytet Adama Mickiewicza (Poznań), Instytut Filologii Angielskiej 1999–2004 (tytuł magistra filologii angielskiej: 2004); Uniwersytet Adama Mickiewicza (Poznań), Instytut Filologii Angielskiej 2002–2004 – dwuletnia specjalizacja niderlandzka; doktorat: Uniwersytet Adama Mickiewicza (Poznań), Instytut Filologii Angielskiej (stopień doktora nauk humanistycznych: 2010)

Zagraniczne staże i stypendia naukowe:
stypendium Socrates/Erasmus na Uniwersytecie Bielefeld, Niemcy, 2006–2007 (dwa semestry)

Funkcje redakcyjne:
Asystentka Redaktora Naczelnego Kwartalnika Neofilologicznego (od 2013), Redaktor tomu 12: 2015 Lingwistyki Stosowanej

Członkowstwo w stowarzyszeniach naukowych:
Polskie Towarzystwo Neofilologiczne – PTN, Polish Association for the Study of English – PASE

 

Zainteresowania naukowe:

Lingwistyka stosowana: Glottodydaktyka

Projekty naukowe:
pozyskanie funduszy w ramach projektu „VI edycja TEKLA PLUS – Stolica Staży" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, tytuł projektu „Komunikacja interkulturowa w kontekście małej firmy o profilu gastronomicznym", okres realizacji projektu – 16 czerwca–16 września 2014r, funkcja w projekcie – pomysłodawca i opiekun stażu

 

Publikacje naukowe:

Publikacje naukowe dostępne są tutaj.

Artykuły
Cultural background and the use of vocabulary learning strategies LINGUISTICS APPLIED 2/3 r. 2009/2010, str. 207–220 (Artykuł)
Ilona Banasiak-Ryba (Autor oryginału)

Książka
Foreign language didactics and its applications in the educational setting
Warszawa: SWSPiZ, r. 2012 (Książka)
Ilona Banasiak-Ryba (Redaktor), Maria Dakowska (Redaktor)

Publikacja w książce:
Vocabulary learning strategies and learners' cultural background – the state of the art
w: Foreign language didactics and its applications in the educational setting, str. 141–168, Warszawa: SWSPiZ, r. 2012 (Artykuł)
Ilona Banasiak-Ryba (Autor oryginału)