dr hab. Marta Kaliska

tytuł naukowy dr hab.
tel. do pokoju  
e-mail: m.kaliska@uw.edu.pl
nr pokoju 530
dyżur  
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe

 
  CV naukowe

Wykształcenie:
2019 doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa; monografia: „Model uczenia języków obcych w szkole wyższej na przykładzie języka włoskiego" (2018) http://sn.iksi.uw.edu.pl/tomy/; Wydział Lingwistyki Stosowanej UW;
2007 doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa; tytuł pracy: „Il parlato giovanile alla radio in Italia e in Polonia. Un confronto lessicale" pod kier. prof. Elżbiety Jamrozik; Wydział Neofilologii UW, Katedra Italianistyki;
2003 magister filologii włoskiej; Wydział Neofilologii UW, Katedra Italianistyki;
Dodatkowo: 1996-1998 dwuletnie studia na Wydziale Lettere Moderne Uniwersytetu w Bolonii.

Doświadczenie zawodowe:
Od 2011 adiunkt w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej WLS UW;
2015-2017 współautor trzytomowej serii podręczników do nauki języka włoskiego „Va bene" przeznaczonej dla szkół gimnazjalnych i podstawowych;
2011-2008 asystent w Katedrze Italianistyki Wydziału Neofilologii UW;
2010-2012 adiunkt w Katedrze Italianistyki Uniwersytetu SWPS;
2003-2011 tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka włoskiego.

Stypendia:
2013, 2008, 2005 miesięczne stypendia dydaktyczne przyznane przez Università per Stranieri di Perugia w celu doskonalenia kompetencji dydaktycznych;
2009–2018 stypendia Erasmus: Staff Mobility for Teaching:
                 Univeristà degli Studi di Bologna (2019, 2012)
                
University of Zagreb (2018)
                
Universidad de Sevilla (2018)
                
Univeristà degli Studi di Genova (2017, 2009)
                 Università per Stranieri di Siena (2016)
                 Université Aix-Marseille (2014)
                 Università degli Studi di Torino (2013)
                 University of Malta (2013)
                 Università degli studi di Pavia (2011)
                 Università del Salento di Lecce (2010)

Członkostwo w stowarzyszeniach:
AIPI (Associazione Internazionale Professori d'Italiano)
SILFI (Società internazionale di Linguistica e Filologia italiana
SIS (Society of Italian Studies)
PTLS (Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej)
AIBA (Associazione degli Italianisti nei Balcani)

Funkcje akademickie:
Od 2011 koordynator dydaktyki języka włoskiego;
2012-2016
członek Rady Naukowej IKSI;
2012–2014 Członek Komisji Rektorskiej ds. Programów Kształcenia: opracowanie efektów kształcenia dla kierunku lingwistyka stosowana, studia I stopnia;
2012, 2014 sekretarz komisji rekrutacyjnej IKSI.

 

Zainteresowania naukowe

dydaktyka języka włoskiego w różnych kontekstach edukacyjnych;
podejście działaniowe w nauczaniu języków obcych;
zastosowanie nowych zasobów językowych w nauczaniu języka włoskiego;

język a kultura: rozwój kompetencji interkulturowej u osób uczących się języków obcych.

 

Publikacje naukowe

Publikacje naukowe dostępne są tutaj.