dr hab. Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska

stopień naukowy dr hab.
tel. do pokoju 22/55 34 238
e-mail: a.andrychowicz@uw.edu.pl
nr pokoju 526
dyżur  
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe

 

  CV naukowe

Wykształcenie:
2019: doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie monografii „Podręczniki glottodydaktyczne. Struktura – funkcja – potencjał w świetle badań okulograficznych" (2018) [http://sn.iksi.uw.edu.pl/tomy/], Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej WLS UW;
2008: doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Katedra Języków Specjalistycznych, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich UW;
2003: magister filologii w zakresie lingwistyki stosowanej, Instytut Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich UW (specjalizacja: tłumacz języka rosyjskiego i angielskiego);
2003: licencjat w zakresie integracji europejskiej, Centrum Europejskie UW, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.
Dodatkowo: Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy (ILS UW, 2008–2009).

Praca zawodowa:
2008–obecnie: adiunkt w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej WLS UW, Zakład Teorii Języków i Akwizycji Językowej; członek zespołu Laboratorium Eksperymentalnej Lingwistyki Okulograficznej (www.lelo.uw.edu.pl);
2003–obecnie: nauczyciel języka angielskiego, Liceum Ogólnokształcące Społeczne nr 17.

Zagraniczne staże dydaktyczne:
Wykłady gościnne na Universita degli Studi di Pavia (Włochy, 04.2013) i Universita degli Studi di Salerno (Włochy, 03.2014).

Funkcje akademickie:
2017–obecnie: Kierownik sekcji rosyjskiej IKSI;
2010–2017: Kierownik Studiów Wieczorowych w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej WLS UW;
2008–2010: Zastępca Kierownika Katedry Języków Specjalistycznych ds. Studiów Wieczorowych;
Członek Kolegium Elektorów Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW – kadencja 2016–2020;
Członek Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego – kadencja 2016–2020 i 2012–2016;
Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej na studia niestacjonarne (wieczorowe) pierwszego stopnia w Instytucie Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej UW (obecnie IKSI UW) (rok akademicki 2009/10, 2010/11, 2012/13);
Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej (egzaminy magisterskie i licencjackie);
Członek Komisji Egzaminacyjnej (egzaminy magisterskie i  licencjackie).

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:
Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej, członek Zarządu (skarbnik);
Polskie Towarzystwo Neofilologiczne, członek.

Opieka naukowa nad studentami (prace dyplomowe):
95 prac licencjackich, 1 praca magisterska, 63 recenzje prac licencjackich (stan na 03.2019).

Projekty naukowe:
Kształtowanie kompetencji językowych u uczniów z dysleksją rozwojową (czas trwania: 01.01–31.12.2018), finansowany przez MNiSW, charakter udziału w projekcie – współwykonawca.
Uwaga wzrokowa ucznia szkoły średniej w pracy z podręcznikiem do nauki języka angielskiego (BST 2016).
Lingwistyczne studium nad tekstem z punktu widzenia trudności percepcyjnych ucznia szkoły średniej (BST 2014, BST 2015).
Asymetrie rodzajowo-płciowe. Analiza komparatywna na materiale języka angielskiego, polskiego i rosyjskiego (DSM 2011, DSM 2012, BST 2013).

 

 Zainteresowania naukowe

• glottodydaktyka,
• okulografia,
• translatoryka,
• lingwistyka, lingwistyka stosowana.

 

Publikacje naukowe

Publikacje naukowe dostępne są tutaj.