dr hab. Tomasz Łysak

tytuł naukowy doktor habilitowany
tel. do pokoju 22/55 34 264
e-mail: tlysak@uw.edu.pl
nr pokoju 535
dyżur   
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe

 
 

  CV naukowe

Wykształcenie:
2007 – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii – Instytut Filozofii i Socjologii PAN
20012005 – studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk, projekt badawczy: „Odziedziczona Trauma? Holocaust w tekstach drugiego pokolenia ocalałych w USA i Polsce"
1996-2002 – Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, Uniwersytet Warszawski:
2001 – Instytut Anglistyki, mgr w specjalności literatura amerykańska (postmodernizm)
2002 – Wydział Polonistyki, mgr w zakresie literaturoznawstwa

Zatrudnienie:
2007 – obecnie – adiunkt w IKLA (wcześniej KJS)

Stypendia zagraniczne oraz nagrody:
- Endeavor Visiting Scholar w Uniwersytecie Chicagowskim (2012)
- Mellon Visiting Scholar w Institute for the Advanced Studies in the Humanities, Uniwersytet w Edynburgu (2011)
- Fulbright Visiting Lecturer in Polish Studies w University of Washington, Seattle (2010-2011)
- staż w Royal Holloway, University of London w ramach projektu „Nowoczesny uniwersytet" (2010)
- kwerenda bilbioteczna w Uniwersytecie Brandeis, Waltham, MA (2005)
- stypendium „Start" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2005 i 2006)

 
Zainteresowania naukowe

Reprezentacje Zagłady w różnych mediach, film, fotografia, psychoanaliza, autobiografia, studia nad traumą, tłumaczenia humanistyczne.

Projekty naukowe:
Grant Narodowego Centrum Nauki pt. „Od kroniki do filmu posttraumatycznego: filmy dokumentalne i artystyczne o Zagładzie" (2013-2015).

 

Publikacje naukowe

Publikacje naukowe dostępne są tutaj.