dr hab. Paweł Szerszeń

tytuł naukowy dr hab.
tel. do pokoju 22/55 34 254
e-mail: pszerszen@uw.edu.pl
nr pokoju 512
dyżur  
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe

 

CV naukowe

Studia:
Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej 1992 –1997 (j. niemiecki i rosyjski); temat pracy magisterskiej: „Konfrontative deutsch-polnische Analyse der Fachlexik zum Textverarbeitungssystem Word für Windows 6.0". Doktorat: Wydział Lingwistyki Stosowanej UW (stopień doktora nauk humanistycznych: 2008); temat rozprawy doktorskiej „Glottodydaktyczne adaptacje niemieckojęzycznych tekstów internetowych" Habilitacja: Wydział Lingwistyki Stosowanej UW (stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (2014); temat rozprawy habilitacyjnej: „Platformy (glotto)dydaktyczne. Ich implementacja w uczeniu specjalistycznych  języków obcych".

 

Stypendia naukowe i wykłady zagraniczne:
pobyty naukowe:
Uniwersytet w Hanowerze, półroczny projekt badawczy w ramach DAAD (1995/1996); Uniwersytet w Hamburgu, dwutygodniowy pobyt badawczy w ramach umowy bilateralnej (2007); Uniwersytet w Konstancji (miesięczny pobyt badawczy w ramach umowy bilateralnej (2007); Uniwersytet Kraju Saary/ Saarbrücken (2010/2011), pięć 1-2 tygodniowych pobytów badawczych w ramach umowy bilateralnej (2010/2013); Uniwersytet w Moguncji, dwutygodniowy pobyt badawczy w ramach umowy bilateralnej (2011).
wykłady gościnne: wykłady na Uniwersytecie w Wuppertalu dotyczące współczesnych rozwiązań e-learningowych wykorzystywanych w glotto- i translodydaktyce oraz możliwości wczesnego uczenia języków specjalistycznych: „E-Learning in der Glotto- und Translationsdidaktik – Möglichkeiten und Grenzen"; „Frühes Fach(fremd)sprachenlernen"  (2014).

 

Funkcje akademickie:
opiekun studiów stacjonarnych (sekcja języka niemieckiego) w Katedrze Języków Specjalistycznych UW (2005-2009), Z-ca Kierownika Katedry Języków Specjalistycznych ds. Studenckich UW (V-XI 2009), Członek Komisji Rekrutacyjnej w Instytucie Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej UW (2011–2012, 2013/2014), Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW (od 2012 r.), Pełnomocnik ds. Praktyk Dydaktycznych w Instytucie Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej UW oraz w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW (od 2013). Pełnomocnik ds. Programu GIP (od 2015 r.), Członek Wydziałowej Komisji Oceniającej na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW (od 2015 r.)

 

Funkcje redakcyjne:
Sekretarz Redakcji: Przegląd Glottodydaktyczny (06.2008-08.2009), Z-ca Redaktora Naczelnego i Sekretarz Redakcji Lingwistyka stosowana (od 09.2009-04.2012)

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:
Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej – PTLS (Polska), Stowarzyszenie Germanistów Polskich – SGP (Polska), Międzynarodowe Stowarzyszenie Germanistów – IVG, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych (Polska), Polskie Towarzystwo Neofilologiczne – PTN (Polska).

 

Zainteresowania  naukowe

  • Glottodydaktyka: wykorzystanie mediów elektronicznych w glotto- i translodydaktyce
  • Lingwistyka tekstu: analiza komparatywna tekstów specjalistycznych, badania nad hipertekstem
  • Lingwistyka kontrastywna 
  • Translatoryka

Opieka naukowa nad studentami (prace dyplomowe):
22 prace magisterskie i licencjackie, 61 recenzji prac magisterskich i licencjackich (stan  na 10.2013).

 

Projekty naukowe - realizowane:
2014-2015: Projekt EDEKA-Wissensportal, bilateralny projekt badawczy realizowany
w ramach badań nad transferem wiedzy specjalistycznej w komunikacji
w przedsiębiorstwach, realizowany z prof. Ch. Efingiem oraz dr. K.-H. Kieferem (Uniwersytet w Wuppertalu) – uczestnik projektu ze strony UW.

2014-2015: WIKA, bilateralny projekt badawczy w ramach wspólnych badań nad analizą potrzeb językowych dla celów zawodowych, realizowany z prof. Ch. Efingiem
oraz dr. K.-H. Kieferem (Uniwersytet w Wuppertalu) – uczestnik projektu ze strony UW.

2012-2015: Współczesne metody nauczania języków specjalistycznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości internetowych platform dydaktycznych: BST, Uniwersytet Warszawski
 

Projekty naukowe - zrealizowane
2013-2014:
Dydaktyczne moduły Internetowe do nauki tłumaczenia niemieckojęzycznych tekstów specjalistycznych. Implementacja koncepcji kursówinternetowych (e-learning) / Internet-Lernmodule für die Fachübersetzer-Ausbildung im Bereich Deutsch-Polnisch. Implementierung von E-Learning-Konzepten część II – bilateralny projekt badawczy realizowany wspólnie z prof. Christophem Rösenerem (Fachhochschule Flensburg) – koordynacja projektu ze strony UW.

2010-2012: Dydaktyczne moduły internetowe do nauki tłumaczenia niemieckojęzycznych tekstów specjalistycznych. Implementacja koncepcji kursów internetowych (e-learning) / Internet-Lernmodule für die Fachübersetzer-Ausbildung im Bereich Deutsch-Polnisch. Implementierung von E-Learning-Konzepten. – bilateralny projekt badawczy realizowany wspólnie z prof. Johannem Hallerem, dr. Christophem Rösenerem (FR 4.6 - Angewandte Sprachwissenschaft sowie Übersetzen und Dolmetschen, Universität des Saarlandes) oraz prof. S. Gruczą IKLA UW– koordynacja projektu ze strony UW

 

Publikacje naukowe

Publikacje naukowe dostępne są tutaj