Dr hab. Joanna Osiejewicz

tytuł naukowy dr hab.
tel. do pokoju  
e-mail: j.osiejewicz@uw.edu.pl
nr pokoju 537
dyżur  
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe  

 

CV naukowe

Posiadane dyplomy i stopnie naukowe:
Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego z dnia 23 września 2013 r. na podstawie rozprawy „Traktatowa harmonizacja prawa państw członkowskich Unii Europejskiej" (Promotor: Dr hab. Mariusz Muszyński, prof. UKSW; Recenzenci: Dr hab. Elżbieta Karska, prof. UKSW; Prof. dr hab. Jan Sandorski).
Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa stosowanego, stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 maja 2010 r. na podstawie rozprawy „Terminologische Komponenten polnischer und deutscher Fachsprache der Kfz-Haftpflichtversicherung aus der Übersetzungsperspektive" (Promotor: Prof. dr hab. Sambor Grucza; Recenzenci: Prof. dr hab. Zofia Berdychowska; Prof. dr hab. Tomasz Czarnecki).
Magister prawa, studia ukończone z wyróżnieniem, dyplom wydany przez Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, 28 czerwca 2012 r.
Magister filologii germańskiej, dyplom wydany przez Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, 20 marca 1996 r.

Pozostałe:
„Natural Resources for Sustainable Development: The Fundamentals of Oil, Gas, and Mining Governance". Kurs ukończony z wyróżnieniem. 09.-12.2016
Organizatorzy: Natural Resource Governance Institute, New York; Columbia Center on Sustainable Investment - Joint Center of Columbia Law School and Earth Institute, Columbia University, New York; The World Bank, Washington, DC
„Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy", Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski. Studia podyplomowe z zakresu tłumaczenia sądowego i prawniczego – język niemiecki. 10.2005-06.2006.

Zatrudnienie w jednostkach naukowych:
Od 2018 Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Adiunkt
2014-2018 Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Prawa i Administracji; od 2017 Pracownia Komunikacji Prawniczej - kierownik; 2014-2017 Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Adiunkt; Zastępca Koordynatora Wydziału ds. Współpracy z Zagranicą
2012-2014 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Dyplomatycznego i Dyplomacji Publicznej; dydaktyk - umowa cywilnoprawna
2012-2014 Uczelnia Łazarskiego, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych; dydaktyk – umowa cywilnoprawna

Inne:
Tłumacz przysięgły jęz. niemieckiego (TP 376/07)

Adwokat przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie (WAW/Adw/5372)   
Członek Rady Górniczej powołanej przez Ministra Środowiska (Decyzja Nr 13 Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2018 r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Górniczej, Dz. Urz. Min. Śr. Z 2018 r. poz. 23)

Staże naukowe i wykłady na zaproszenie:
• Universität Regensburg: Regensburg, Bayern, Niemcy, 24.09.2018 – 27.09.2018. First BIOBANKING Summer School in Regensburg, wykład: „Clear and Plain Language in the EU Sata Protection Concept", Workshop (współorganizatorzy: Prof. Rainer Arnold, Dr. Valentina Colcelli): „Data protection and biobanking". Organizator: BRoTHER, a network for digitalisation in biobanking,
• Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald: Niemcy, 02-03.05.2018. Vorlesungsreihe: „Fremde Rechte. Fremde Rechtskulturen". Wykład otwarty dla społeczności akademickiej: „Rechtssprache des Informationszeitalters: zwischen Manipulation und Identifikation".Organizator: Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät, Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Europarecht und Rechtsvergleichung,
• Universidad Rey Juan Carlos: Madryt, Hiszpania 26.04.2018, wykład w ramach projektu "THE PROHIBITION OF RACIAL DISCRIMINATION IN THE EUROPEAN UNION". Kierownik projektu: Prof. Cristina Hermida del Llano, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid: "Preventing linguistic prejudices in the European Union – international legal approach",
• Andrássy Gyula Deutschsprachige Universität Budapest: Budapeszt, Węgry, 13.12.2017. Wykład otwarty dla społeczności akademickiej: „Europäische Menschenrechtskonvention als lebendiges Instrument am Beispiel der Fallstudie Kozak v. Poland".Organizator: Lehrstuhl für Europäisches Öffentliches Recht und seine Grundlagen,
• Ernst – Moritz – Arndt Universität Greifswald: Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät, Greifswald, Niemcy, 10.09.-14.09.2017. Erasmus+, Staff Mobility for Training:  staż mający na celu doskonalenie kwalifikacji w obszarze nauczania komunikacji prawniczej, w szczególności z wykorzystaniem instrumentów Unii Europejskiej - pozyskanie wiedzy, a następnie wdrożenie najlepszych praktyk na potrzeby kierowania Pracownią Komunikacji Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.
• Universidad Rey Juan Carlos, Madryt: Hiszpania, 01.10.-31.12.2016, profesor wizytujący, badania naukowe nad międzynarodowymi podstawami prawnymi i sposobami funkcjonowania podmiotów prawa w ramach globalnego zarządzania surowcami naturalnymi.
• Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS:  XXIX Repetytorium dla Tłumaczy, Warszawa, 04.06.2016. Warsztaty dla Sekcji Niemieckiej: „W kręgu podstawowej terminologii arbitrażowej w języku polskim i niemieckim – wyzwania dla tłumacza".
• Università di Bologna, Scuola di Giurisprudenza: Bolonia, Włochy, 02.04.-06.04.2016. Erasmus+, Staff Mobility for Teaching, seminarium monograficzne"Language-related Aspects of International and European Union Law".
• Universidad Rey Juan Carlos: Madryt, Hiszpania 31.03.2016, wykład w ramach projektu „Módulo Europeo: Integración y Derechos Fundamentales en la Unión Europea" (Tercera Edición, 2015-2016, Koordynator: Prof. Dra. Cristina Hermida del Llano): „United in Diversity. Multilingualism in the European Union Law".
• Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS: XXVIII Repetytorium dla Tłumaczy. Warszawa, 20.03.2016. Warsztaty dla Sekcji Niemieckiej: „Posiedzenie sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania".
• "1 Decembrie 1918" University: Faculty of Law and Administration, Alba Julia, Rumunia, 01.05.-05.05.2015. Erasmus+, Staff Mobility for Teaching, seminarium monograficzne "Axiology in the European Union Legal System".
• Kijowski Uniwersytet Prawa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy: Kijów, Ukraina, 18.03.-22.03.2015, wykładowca w programie „Master class". Wykłady na Uniwersytecie w Kijowie oraz w Instytucie w Rownie: „Harmonization of EU Member States' Laws  with Special Focus on Energy Security".
• Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS: XX Repetytorium dla Tłumaczy, Warszawa, 26.01.2013. Warsztaty dla Sekcji Niemieckiej: "Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Omówienie terminologii i frazeologii ubezpieczeniowej".

Zainteresowania naukowe

• komunikacja prawna i prawnicza
• harmonizacja prawa państw członkowskich Unii Europejskiej
• zasoby ropy i gazu – reżim prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej i krajowego
• interakcje między regulacjami sektora energetycznego a prawem środowiska / prawem inwestycyjnym / prawami człowieka
• stosowanie prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych:
Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Hispanismo Filosófico, http://ahf-filosofia.es, od 2018.
Romanian Association for Law and European Affairs (RALEA),  od 2017., członek honorowy.

Law and Society Association, USA, http://www.lawandsociety.org, od 2017.
Gesellschaft für Rechtsvergleichung e. V., Deutsche Landesgruppe,  od 2017.
International Language and Law Association, https://www.illa.online, od 2017.

Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej, http://ptls.uw.edu.pl, od 2016.
International Law Association – Grupa Polska, http://www.ila.org.pl, od 2013.

Projekty badawcze:
1. Reference: 587051-EPP-1-2017-1-ES-EPPJMO-CHAIR, "THE PROHIBITION OF RACIAL DISCRIMINATION IN THE EUROPEAN UNION"
Kierownik projektu: Prof. Cristina Hermida del Llano, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid
Program na lata: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
Projekt finansowany przez Komisję Europejską (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. Erasmus+: Higher Education – Knowledge Alliances, Bologna Support, Jean Monnet).
Funkcja: główny wykonawca (key staff member)
2. „Poland, International Encyclopaedia of Laws - Energy Law"
Podmiot finansujący: Kluwer Law International, Alphen a/d Rijn, Holandia
Funkcja: kierownik projektu Podmioty uczestniczące: Uniwersytet Zielonogórski, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Szczeciński
Czas trwania projektu: 25.11.2015 - 30.10.2016
Numer umowy: 1115.
3. „Polsko-niemiecka współpraca w zakresie pościgu transgranicznego" / „Die deutsch-polnische Zusammenarbeit im Bereich der grenzüberschreitenden Nacheile"
Podmioty finansujące: Katedra Polskiego Prawa Karnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą; Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach; Viadrina Center Borders in Motion
Kierownik projektu: dr hab. Maciej Małolepszy, prof. UZ
Funkcja: wykonawca
Czas trwania projektu:1.04.2015 - 30.10.2016
Projekt nie posiada numeru
4. „‘Sexuelle Orientierung‘ als Diskriminierungsgrund: Regelungsbedarf in Deutschland und Polen?"
Podmiot finansujący: Deutsch – Polnische Wissenschaftsstiftung
Podmioty uczestniczące: Max-Planck Institut / Universität Bochum / Polska Akademia Nauk / Universität Greifswald
Kierownicy projektu: dr hab. Dagmar Richter, dr hab. Claus Dieter Classen, dr Bernard Łukańko
Funkcja: wykonawca
Czas trwania projektu: 25.11.2015 - 30.07.2016
Numer projektu 00673/2014/MP.
5. „Diskriminierung aufgrund der Gesundheit in alternden Gesellschaften: Deutschland und Polen vor neuen Herausforderungen"
Podmiot finansujący: Deutsch – Polnische Wissenschaftsstiftung
Podmioty uczestniczące: Polska Akademia Nauk / Universität Greifswald
Kierownicy projektu: dr hab. Dagmar Richter, dr Bernard Łukańko
Funkcja: wykonawca
Czas trwania projektu: 01.05.2014 - 31.01.2015
Numer projektu: 2013-27.

Publikacje naukowe

Publikacje naukowe dostępne są tutaj.