dr Elżbieta Plewa

tytuł zawodowy dr
tel. do pokoju 22/55 34 259
e-mail: e.plewa@uw.edu.pl
nr pokoju 510
dyżur   
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe

 
   CV naukowe

Studia:
2009 – obecnie - doktorantka na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW. Tytuł pracy doktorskiej: Przekład audiowizualnych tekstów specjalistycznych; Promotor Prof. dr hab. Sambor Grucza.
2005 – 2008 - dyplom z wyróżnieniem w zakresie „Tłumacz języków specjalistycznych" w Katedrze Języków Specjalistycznych, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, UW.
Tytuł pracy magisterskiej: Fachsprache des Rechts am Beispiel eines Gesetzes Recht des öffentlichen Vergabewesens; Promotor dr Agnieszka Dickel.
1996 – 1999    Nauczycielskie Kolegium Języka Niemieckiego, Uniwersytet Warszawski
1993 – 1998    Filologia Rosyjska, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, Uniwersytet Warszawski.

Zagraniczne staże naukowe:
2013 Uniwersytet w Konstancji, Niemcy. Stypendium DAAD na pobyt badawczy dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego w ramach umowy bilateralnej.
2012 Uniwersytet w Konstancji, Niemcy. Stypendium DAAD na pobyt badawczy dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego w ramach umowy bilateralnej.
2012 Uniwersytet Humbolda w Berlinie. Warsztaty „Produkcja filmowa".
2012 Wolny Uniwersytet w Berlinie, Niemcy. Stypendium bilateralne.
2010 Uniwersytet Johannesa Gutenberga w Moguncji, Niemcy. Stypendium bilateralne.
1997 Uniwersytet w Lipsku, Niemcy. Intensywne seminarium dla studentów Nauczycielskiego Kolegium Języka Niemieckiego UW w Instytucie Herdera przy Uniwersytecie w Lipsku.
1997 Uniwersytet Techniczny Carolo-Wilhelmina w Brunszwiku, Niemcy. Międzynarodowy kurs letni.
1996 Uniwersytet Fryderyka Schillera w Jenie, Niemcy, Międzynarodowy kurs letni dla germanistów.

Stypendia krajowe:
2011 DOKTORATY DLA MAZOWSZA II, stypendium naukowe dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Warszawskiego

Udział w konferencjach naukowych i wygłoszone referaty:
1. Języki specjalistyczne wczoraj dziś i jutro". III Konferencja Młodych Lingwistów. Organizator: BAJT IKLA UW, ul. Szturmowa 4, Warszawa, 16.05 2013. Referat: Wybrane aspekty translacji filmowej w Polsce.
2. „Badania Młodych Naukowców wobec wyzwań współczesnej nauki". Organizator: Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów UKSW, ul. Wójcickiego 1/3, Warszawa, 22.04.2013. Referat: Współczesne tłumaczenie lektorskie w Polsce.
3. „Konferencja programu stypendialno – szkoleniowego Doktoraty dla Mazowsza". Organizator Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji. ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa, 6.02.2013. Referat: Jak przetłumaczyć film?
4. „Quo vadis lingua?" VII Konferencja Koła Naukowego Socjolingwistów ILS. Warszawa, 28.04.2012. Referat: Tekst w filmie czy tekst audiowizualny?

 

Zainteresowania naukowe

Translatoryka audiowizualna, translatoryka tekstów specjalistycznych, antropologia, historia

 

Publikacje naukowe

Publikacje naukowe dostępne są tutaj.