dr Anna Bonek

tytuł zawodowy doktor
tel. do pokoju 22/55 34 253
e-mail: anna.bonek@uw.edu.pl
nr pokoju 529
dyżur   
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe

 
 

  CV naukowe

2016 Tytuł doktora na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, tytuł rozprawy doktorskiej: „Eyetracking-Analyse computergestützten Übersetzungsprozesses. Übersetzung deutschsprachiger Verwaltungsakte ins Polnische", promotor: prof. dr hab. Sambor Grucza;
2009-2014 Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, tytuł magistra na kierunku prawo, tytuł pracy magisterskiej: „Polskie i niemieckie akty administracyjne";
2010-2012 Absolwentka Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego, tytuł magistra na kierunku filologia w zakresie tłumaczenia specjalistycznego – języki niemiecki i rosyjski, tytuł pracy magisterskiej: „Das polnische StGB und seine Übersetzung ins Deutsche";
2006-2009 Absolwentka Uniwersytetu im. Karla Ruprechta w Heidelbergu, Instytut Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych, tytuł licencjata na kierunku translatoryka – j. niemiecki i rosyjski ze specjalizacją w zakresie prawa prywatnego, europejskiego i publicznego, tytuł pracy licencjackiej: „Die Übersetzung des Gedichtes 'Nic dwa razy się nie zdarza' von Wisława Szymborska".

Stypendia i pobyty naukowe:
stypendystka Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD), pobyt naukowy w Uniwersytecie im. Jana Gutenberga w Moguncji, FASK Germersheim – 2015r.;
stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Lingwistyki Stosowanej – 2015r.;
miesięczny pobyt naukowy organizowany przez Uniwersytet Hamburski – 2014r.

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:
Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej – PTLS

Projekty naukowe:
od 2016 r. udział w projekcie badawczym „Diagnose der Translationskompetenzen im Bereich des Blattdolmetschens unter den Studenten des Institutes für die Fachkommunikation und Interkulturologie. Eyetracking-Analyse";

od 2015 r. udział w projekcie badawczym wraz z dr S. Schneiderem z Instytutu Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych Uniwersytetu im. Karla Ruprechta w Heidelbergu dotyczącym użycia wyrazów władza/władze w języku polskim;
od 2012 r. udział w projekcie badawczym pt.: „Analiza okulograficzna procesu tłumaczenia niemieckich aktów administracyjnych na język polski";
w 2014 r. udział w projekcie „Analiza okulograficzna sposobu i szybkości odnajdywania zakładki "Informacyjny Serwis Policyjny" na stronie www.policja.pl;

w latach 2013-2014 kierownictwo merytoryczne wraz z prof. dr hab. S. Gruczą nad projektem „Forma reklamy bankowej a jej recepcja - badanie ankietowe i okulograficzne wśród studentów Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego". Badanie przeprowadzone zostało w ramach programu grantowego dla studenckich kół naukowych, organizowanego przez Centrum Aktywnych.

Funkcje redakcyjne:
członek komitetu redakcyjnego serii Debiuty Akademickie w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej,
redaktor tomu nr 21 czasopisma „Lingwistyka stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik".

Najważniejsze certyfikaty językowe:
międzynarodowy egzamin certyfikacyjny Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie i Izby Przemysłowo-Handlowej Federacji Rosyjskiej: „Język rosyjski w biznesie",
TOEFL-Test of English as a Foreign Language,
Test Deutsch als Fremdsprache.

Inna działalność:
tłumacz j. rosyjski, j. niemiecki i j. ukraiński;
Fundacja Porad Prawnych Akademia Iuris w Warszawie.

 

Zainteresowania naukowe

Lingwistyka stosowana
translatoryka okulograficzna
translatoryka
tłumaczenia specjalistyczne
komparatystyka prawnicza
stosunki międzynarodowe

  Publikacje naukowe

Publikacje naukowe dostępne są tutaj.