Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników UW

Pracownicy UW otrzymają w najbliższych miesiącach podwyżki wynagrodzeń. 23 maja władze uczelni podpisały porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie podziału dodatkowej subwencji z MNiSW...

Wdrażanie identyfikatora ORCiD na UW

Zgodnie z założeniami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 r. kadra naukowa została zobligowana do posiadania unikalnego elektronicznego identyfikatora naukowca ....

II edycja Ogólnouniwersyteckiego Badania Nauczycieli Akademickich i Lektorów

W dniu 15 października 2018 r. rozpoczęła się II edycja Ogólnouniwersyteckiego Badania Nauczycieli Akademickich i Lektorów, realizowana przez Pracownię Ewaluacji Jakości Kształcenia. ...

Instrukcja dla nauczycieli akademickich dot. SYLABUSA wpisywanego po stronie USOSweb

Zapraszamy do zapoznania się z instrukacją dot. SYLABUSA wpisywanego po stronie USOSweb : - w formie prezentacji - w formie pdf