Web Content Display Web Content Display

JAK ZGŁOSIĆ ZAPOTRZEBOWANIE NA SPRZĘT

 

 1. Z pomocą formularza możemy składać zapotrzebowanie na:
  1. Sprzęt standardowy. Wybierając sprzęt standardowy, formularz sam automatycznie wycenia i wylicza wartość (zakup w ramach umowy na sukcesywną sprzedaż sprzętu komputerowego). Brak standardowego sprzętu komputerowego nie stanowi podstawy do zakupów poza przetargiem. W sytuacjach szczególnych zakupów neleży kontaktować się z Działem zamówień publicznych.
  2. Sprzęt wg własnej specyfikacji. W formularzu należy podać maksymalną cena jednostkową, a formularz wyliczy wartość. Specyfikację techniczną- PRZYGOTOWANĄ SAMODZIELNIE,BĄDŹ PRZEZ INFORMATYKA W JEDNOSTCE  (zgodną z wymogami Prawa Zamówień Publicznych! oraz Rekomendacjami Ministerstwa Spraw Wewnętrnych i Administracji dot. zasad formułowania wymagań Zamawiającego dla wybranych parametrów technicznych sprzetu komputerowego!) należy dołączyć do zapotrzebowania
  3. DWI dokonuje rejestracji zapotrzebowań na podstawie ceny netto.

WAŻNE!!! Typowe licencje jak np. MS Office, czy oprogramowanie antywirusowe należy  zamawiać równolegle razem ze sprzętem komputerowym na istniejących już formularzach DWI, więcej informacji w linku: http://portal.uw.edu.pl/web/dwi/zakupy-licencje

 1. Formularz musi mieć wypełnione wszystkie pola
  1. Tabelę „Zlecający"
  2. Zestawienie zapotrzebowania

WAŻNE!!! Należy podawać pełne źródło finansowania zakupu jednostki oraz specjalnych wymogów dotyczących zakupów z dotacji/projektów (np logo, dokłądna informacja o temacie projektu, źródła finansowania).

 1. Akceptacje Kierownika jednostki oraz potwierdzenie rezerwacji środków wg zasad:

Frormularz z załączoną specyfikacją należy przekazać do Działu Wsparcia Informatycznego UW.
Dodatkowo specyfikację techniczną w formie edytowalnej (najlepiej w formacie MS Word) należy porzesłać na adres: zakupypc@adm.uw.edu.pl.

3. Zapotrzebowania należy składać do 5 dnia każdego miesiąca. W przypadku gdy wpłynie mniej niż 5 zapotrzebowań, przekazanie wniosku do DZP może przesunąć się na następny miesiąc.

Harmonogram przekazania wniosków przetargowych do DZP