SEKCJA DS. UBEZPIECZEŃ


ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Pałac Kazimierzowski pok.1 (parter),

Fax  (22) 55-24-035

mgr Marzena Górska  tel. 55-20-840, 55-24-018  marzena.gorska@adm.uw.edu.pl

Joanna Szczęsnowicz  tel. 55-20-851, 55-24-018  joanna.szczesnowicz@adm.uw.edu.pl

 

 Komunikat w sprawie składania przez obywateli Unii Europejskiej druków A1 [pdf]

 

  • PZU Opieka Medyczna –  grupowe ubezpieczenie medyczne
    Deklarację przystąpienia, należy złożyć do 10-go dnia każdego miesiąca, aby zostać objętym ubezpieczeniem od kolejnego miesiąca.