POTENCJALNE  POLA  WSPÓŁPRACY  UCZELNIA - BIZNES

 

  >> PROCES NAUCZANIA

 • Staże, praktyki dla studentów i doktorantów.
 • Darmowe wykłady firmowe na uczelni.
 • Płatne kursy prowadzone przez firmowych ekspertów.
 • Firmowe centrum kształcenia na uczelni.
 • Warsztaty i szkolenia w firmie.
 • Wsparcie w zbieraniu danych do studenckich prac dyplomowych.
 • Zamawiane/aranżowane przez biznec tematy prac dyplomowych: licencjackich, magisterskich, doktorskich.
 • Dedykowane wsparcie finansowe dotyczące wyposażenia dydaktycznego.

  >> BUDOWANIE PROFILU ABSOLWENTA

 • Konsultacje profilu absolwenta.
 • Konsultacje programów, kursów, zajęć.
 • Diagnostyczne konsultacje wymaganych umiejętności, wiedzy i postaw.
 • Konsultacje metod oceny wyników.

  >> UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACYJNYM  STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW

 • Ogłoszenia o wakatach.
 • Wspólne procesy rekrutacyjne.
 • Targi pracy, Giełdy ofert.
 • Konsultacje z kadra uczelni dotyczące kandydatów do pracy.
 • Praca tymczasowa lub w niepełnym wymiarze dla studentów.
 • Konkursy dotyczące zatrudniania.

  >> ORGANIZACYJNE FORMY WSPÓŁPRACY

 • Firmowe rady doradcze.
 • Sponsoring.
 • Patronaty.
 • Wsparcie finansowe wyposażenia przestrzeni dla studentów, ogólnodostępnej.

  >> NOWE I INNOWACYJNE INICJATYWY

 • Wspólne projekty edukacyjne.
 • Wspólne prace edukacyjne w dziedzinie B+R.
 • Firmowe stypendia dla najlepszych studentów.
 • Firmowe stypendia dedykowane.
 • Staże pracowników na uczelni.

 

Powyższe propozycje pochodzą z opracowania:  „Oczekiwania przedsiębiorców wobec uczelni wyższych",  Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa, Marzec 2010.

Prpozycje nie wyczerpują możliwych pól współpracy. Wytyczją potencjalne obszary w których partnerzy mogą podejmowac działania.