POTENCJALNE  POLA  WSPÓŁPRACY  UCZELNIA - BIZNES

 

  >> PROCES NAUCZANIA

  • Staże, praktyki dla studentów i doktorantów.
  • Darmowe wykłady firmowe na uczelni.
  • Płatne kursy prowadzone przez firmowych ekspertów.
  • Firmowe centrum kształcenia na uczelni.
  • Warsztaty i szkolenia w firmie.
  • Wsparcie w zbieraniu danych do studenckich prac dyplomowych.
  • Zamawiane/aranżowane przez biznec tematy prac dyplomowych: licencjackich, magisterskich, doktorskich.
  • Dedykowane wsparcie finansowe dotyczące wyposażenia dydaktycznego.

  >> BUDOWANIE PROFILU ABSOLWENTA

  • Konsultacje profilu absolwenta.
  • Konsultacje programów, kursów, zajęć.
  • Diagnostyczne konsultacje wymaganych umiejętności, wiedzy i postaw.
  • Konsultacje metod oceny wyników.

  >> UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACYJNYM  STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW

  • Ogłoszenia o wakatach.
  • Wspólne procesy rekrutacyjne.
  • Targi pracy, Giełdy ofert.
  • Konsultacje z kadra uczelni dotyczące kandydatów do pracy.
  • Praca tymczasowa lub w niepełnym wymiarze dla studentów.
  • Konkursy dotyczące zatrudniania.

  >> ORGANIZACYJNE FORMY WSPÓŁPRACY

  • Firmowe rady doradcze.
  • Sponsoring.
  • Patronaty.
  • Wsparcie finansowe wyposażenia przestrzeni dla studentów, ogólnodostępnej.

  >> NOWE I INNOWACYJNE INICJATYWY

  • Wspólne projekty edukacyjne.
  • Wspólne prace edukacyjne w dziedzinie B+R.
  • Firmowe stypendia dla najlepszych studentów.
  • Firmowe stypendia dedykowane.
  • Staże pracowników na uczelni.

 

Powyższe propozycje pochodzą z opracowania:  „Oczekiwania przedsiębiorców wobec uczelni wyższych",  Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa, Marzec 2010.

Prpozycje nie wyczerpują możliwych pól współpracy. Wytyczją potencjalne obszary w których partnerzy mogą podejmowac działania.