UNIWERSYTECKIE SPOTKANIA
z  RYNKIEM PRACY

13-15  maja  2014

_______________________________________________________________________________

                       G R A F I K   S P O T K A Ń

13 maja

wtorek

14 maja

środa

15 maja

JĘZYKI W CENIE

czwartek

GIEŁDA 
OFERT

13 maja

wtorek

 

Dziedziniec przed Gmachem Starej Biblioteki                    
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28    

GIEŁDA 
OFERT

15 maja

czwartek

 

JĘZYKI W CENIE                  
ul. Dobra 55        

_________________________________________________________________________________________

O R G A N I Z A T O R Z Y

P A T R O N A T Y 

honorowy:  

Jego Magnificencji Rektora
Uniwersytetu Warszawskiego

medialny:

================================

    P R A C O D A W C Y