UNIWERSYTECKIE SPOTKANIA

z RYNKIEM PRACY

 G R A F I K   S P O T K A Ń

15 kwietnia

poniedziałek

16 kwietnia

wtorek

17 kwietnia

środa

18 kwietnia

czwartek

19 kwietnia
piątek

 

GIEŁDA
OFERT

Biblioteka Uniwersytecka
ul. Dobra 56/66


O R G A N I Z A T O R Z Y

           


Patronat honorowy

Jego Magnificencja Rektor
Uniwersytetu Warszawskiego
Profesor Marcin Pałys


Patronat merytoryczny


​P A R T N E R Z Y

 
   

P A T R O N A T  M E D I A L N Y

   

 

P R A C O D A W C Y