W A R S Z T A T Y

>> Rozszyfrowywanie ofert pracy. Co pracodawca miał na myśli?  - 23.02.2018 

>> Nowe technologie cloudowe w biznesie (start 21.02) 

>> Jak zdobyć pracę marzeń. Trening umiejętności rekrutacyjnych.

  - 1.03.2018   ►