PROGRAMY STAŻY / PRAKTYK - 2021

 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

PROGRAM PRAKTYK W ABW – 2021  Rekrutacja do trzech grup praktyk:  Analitycy I grupa, Analitycy II grupa, Grupa Prawnicy.

31.03.2021

link

 

 

Uniwersytet Warszawski Biuro Karier / EPSO / KPRM

AMBASADOR KARIERY EU na UW 

Celem programu jest promowanie możliwości odbywania praktyk i zatrudnienia w strukturach UE wśród społeczności studenckiej.

25.03.2021

link

 

 

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

EIT Food RIS Fellowships 2021

12.04.2021

link