ŹRÓDŁA INFORMACJI O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

>> Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy  obserwatorium.mazowsze.pl

>> Sedla&Sedlak  rynekpracy.pl

>> Gzetapraca.pl gazetapraca.pl

>> Ciekawe linki   

>> INFORMATORIUM   

RYNEK PRACY W PIGUŁCE


 
>> Młodzi na rynku pracy: .
>> Analizy rynku pracy GUS: .
>> Rynek pracy, edukacja, kompetencje (II/2020)
>> Rynek pracy w ocenach i doświadczeniach Polakówi (IV/2020): .
>> Bezrobotni - niewykorzystane zasoby polskiej gospodarki: .
>> Bilans Kapitału Ludzkiego - Raport_podsumowujący: .
>> Jakich pracowników potrzebują polscy pracodawcy: .
>> Kogo kształcą polskie szkoły: .
>> Kto nas kształci po zakończeniu szkoły: link.
>> Polki i Polacy na rynku pracy: link.
>> Studenci - przyszłe kadry polskiej gospodarki: link.
>> Coraz mniej pracy w Europie. Raport Eurostat: link.
>> Raport o Młodzieży Świata: link.
>> Młodzież wchodząca na rynek pracy: aspiracje-szanse-praktyka: link.
>> Model Kompetencji Zawodowych dla Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydziału Matematyki i Informatyki UMK: link.
>> Bezrobocie w województwie mazowieckim: link.
>> Raport Universum o studentach UW: link.
>> Polska w czołówce pod względem wzrostu płac: link.