Publiczne służby zatrudnienia

PSZ składają się z powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędów wojewódzkich realizujących zadania państwa w zakresie polityki rynku pracy.

Więcej informacji na temat PSZ znajduje się na stronie internetowej: www.psz.praca.gov.pl. Można tu znaleźć m.in aktualne oferty racy, rejestr agencji zatrudnienia, bazę klasyfikacji zawodów, informacje i statystyki dotyczące rynku pracy.