APLIKACYJNE PRACE DYPLOMOWE

 

Projekt „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

WIĘCEJ

______________________________________________________----______

PARTNERZY PRAC DYPLOMOWYCH PRZYGOTOWYWANYCH W RAMACH PROJEKTU

„Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy"

Partnerzy:   FIRMY (17)

 • „Ad Verbum" Centrum Terapii Mowy i Dysleksji Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Agencja Marketingowa Filip Bartnicki
 • AssisTech Sp. z o.o.
 • B&T Firma Usługowo-Handlowa Zbigniew Bieńkowski
 • CPL Jobs Sp. z o.o.
 • Develor Sp. z o.o.
 • Kancelaria Prawna Robert Jędrzejczyk i Wspólnicy Sp. Komandytowa
 • L-Inc. Sp. z o.o.
 • MG Facility Innovations Sp. z o.o.
 • Orange Polska S.A.
 • PGE Energia Odnawialna S.A.
 • Przewodnik Irmina Kozłowska
 • Szkoła Językowa E-POLYGLOTS
 • Wydawnictwo Dwie Siostry Sp. z o.o.
 • Wydawnictwo Książkowe Klimaty
 • Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o.
 • Yoga Beat Studio Karolina Erdmann

Partnerzy:   INSTYTUCJE (16)

 • Geodezyjna Izba Gospodarcza
 • Instytut Badań Literackich PAN
 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN
 • Instytut Matki i Dziecka
 • Instytut Muzyki i Tańca
 • Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa
 • M. St. Warszawa
 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach
 • Muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach
 • Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 24 w Warszawie
 • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "TOP"
 • Starostwo Powiatu Sokólskiego
 • TR Warszawa
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
 • Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Partnerzy:  ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (14)

 • Fundacja "Instytut Spraw Głuchych"
 • Fundacja Komitet Ochrony Praw Dziecka
 • Fundacja Korczakowska
 • Fundacja Kreatywni 50+
 • Fundacja ORANGE
 • Fundacja Urban Forms
 • Narodowo-Kulturalne Stowarzyszenie "Polska Nuta"
 • Stowarzyszenie "Mieszkanicznik"
 • Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa"
 • Stowarzyszenie 61
 • Stowarzyszenie Gwara Warszawska
 • Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Stowarzyszenie Rugby na Wózkach "Four Kings"

 

 

________________________________________

PROJEKTY ZREALIZOWANE

__________________________________________________

 

     Akcja Trampolina      

 

      MPTW - I; MPTW - II

Mazowiecki Program Transferu Wiedzy  

 

   Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych    


   Akademickie Targi Pracy JOBBING  


 

AKTYWNE WAKACJE'  2017   


 

ROZWÓJ KOMPETENCJI

W ramach ogólnouniwersyteckiego projektu "Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego" (ZIP)  BK UW prowadzi dwa działania: "Klinika kariery"  i  "Service learning".  Więcej o ZIP 

 

 

działanie:  KLINIKA KARIERY

 >> moduł I - ścieżka doradztwo  

 >> moduł II  - ścieżka trenerska 

 >> moduł III  -  ścieżka HR         

 __________________________________________

 

 

 

działanie:  SERVICE LEARNING

Przedmiot ogólnouniwersytecki.
Zajęcia odbywają się w formule service learning opartej na jednoczesnym kształceniu i angażowaniu w kwestie społeczne. Pozwala to lepsze zrozumienie mechanizmów zmieniającego się otoczenia poprzez realny wpływ na rozwiązanie konkretnego problemu.   Więcej

__________________________________________

PROJEKTY ZREALIZOWANE

______________________________________________________

 

Improving the placements and internships from academia to enterprises  



   

EUROPEJSKA SIEĆ KOMPETENCJI DLA STAŻY MIĘDZYNARODOWYCH "EUROPEAN NETWORK OF COMPETENCES FOR TRANSNATIONAL PLACEMENTS" - EU-NEXT


   Eal-Net

Projekt realziowany w ramach programu eTEN. 

Koordynator projektu  - Konsorcjum Włoskich Uniwersytetów AlmaLaurea. Partnerzy obok UW - Marne-la-Vallée Université z Francji,Maastricht Univesity z HolandiiorazEötvös Loránd University z Węgier. Ze strony UW: Ośrodek Badań nad Młodzieżą ISNS i Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów.  


     Staż dla innowacji

Projekt realziowany w ramach ZPORR 2.6  (2007-2008) przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii we wspólpracy z Biurem Karier. 


 

2005 –  „Uniwersytet przedsiębiorczości"
2004 –  „Aktywność przede wszystkim"
2003 –  „Program aktywizacji zawodowej absolwentów"