APLIKACYJNE PRACE DYPLOMOWE

 

Projekt „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

WIĘCEJ

 

 

 

 

______________________________________________

PROJEKTY ZREALIZOWANE

____________________________________________________

 

     Akcja Trampolina      

 

      MPTW - I; MPTW - II

Mazowiecki Program Transferu Wiedzy  

 

   Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych    


   Akademickie Targi Pracy JOBBING  


 

AKTYWNE WAKACJE'  2017   


 

ROZWÓJ KOMPETENCJI

W ramach ogólnouniwersyteckiego projektu "Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego" (ZIP)  BK UW prowadzi dwa działania: "Klinika kariery"  i  "Service learning".  Więcej o ZIP 

działanie:  KLINIKA KARIERY

 >> moduł I - ścieżka doradztwo

 >> moduł II  - ścieżka trenerska 

 >> moduł III  -  ścieżka HR 

 __________________________________________

działanie:  SERVICE LEARNING

Przedmiot ogólnouniwersytecki.
Zajęcia odbywają się w formule service learning opartej na jednoczesnym kształceniu i angażowaniu w kwestie społeczne. Pozwala to lepsze zrozumienie mechanizmów zmieniającego się otoczenia poprzez realny wpływ na rozwiązanie konkretnego problemu.   Więcej

_________________________________________________

PROJEKTY ZREALIZOWANE

________________________________________________________

 

Improving the placements and internships from academia to enterprises     

EUROPEJSKA SIEĆ KOMPETENCJI DLA STAŻY MIĘDZYNARODOWYCH "EUROPEAN NETWORK OF COMPETENCES FOR TRANSNATIONAL PLACEMENTS" - EU-NEXT


   Eal-Net

Projekt realziowany w ramach programu eTEN. 

Koordynator projektu  - Konsorcjum Włoskich Uniwersytetów AlmaLaurea. Partnerzy obok UW - Marne-la-Vallée Université z Francji,Maastricht Univesity z HolandiiorazEötvös Loránd University z Węgier. Ze strony UW: Ośrodek Badań nad Młodzieżą ISNS i Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów.  


     Staż dla innowacji

Projekt realziowany w ramach ZPORR 2.6  (2007-2008) przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii we wspólpracy z Biurem Karier. 


 

2005 –  „Uniwersytet przedsiębiorczości"
2004 –  „Aktywność przede wszystkim"
2003 –  „Program aktywizacji zawodowej absolwentów"