PROGRAM PRAKTYK W ABW - 2018

Rekrutacja do trzech grup praktyk:
Analitycy I grupa, Analitycy II grupa, Grupa Prawnicy.

---------------------------    -----------------------------------------------------------------      ---------------------------

Analitycy I grupa

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oferuje możliwość odbycia bezpłatnych,
4-tygodniowych, praktyk studenckich we wrześniu 2018 roku, w Warszawie.

Praktyki przeznaczone są dla studentów kierunków filologicznych oraz orientalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, którzy zaliczyli co najmniej 6 semestrów. Brane pod uwagę, w procesie rekrutacji, będą osoby znające co najmniej jeden z wymienionych języków:

 • niemiecki,
 • rosyjski,
 • francuski,
 • ukraiński,
 • czeczeński,
 • arabski,
 • turecki,
 • chiński
 • hausa,
 • amharski,
 • suahili,
 • urdu,
 • hindi

oraz obligatoryjnie język angielski (co najmniej na poziomie B2).

W czasie praktyk studenci będą w szczególności dokonywać tematycznych analiz źródeł otwartych (research) zakończonych przygotowaniem dokumentów analitycznych o różnorodnym poziomie złożoności.

Warunki i procedura aplikacyjna zostały opisane w regulaminie praktyk.   POBIERZ 

---------------------------    -----------------------------------------------------------------      ---------------------------

Analitycy II grupa

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oferuje możliwość odbycia bezpłatnych, 4-tygodniowych, praktyk studenckich we wrześniu 2018 roku, w Warszawie.

Praktyki przeznaczone są dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy zaliczyli co najmniej  6 semestrów.

Preferowane specjalizacje to:

- dziennikarstwo,
- politologia,
- stosunki międzynarodowe,
- historia,
- filologia (w szczególności wschodnia).

W czasie praktyk studenci będą w szczególności dokonywać tematycznych analiz źródeł otwartych zakończonych przygotowaniem dokumentów analitycznych o różnorodnym poziomie złożoności.

Warunki i procedura aplikacyjna zostały opisane w regulaminie praktyk.     POBIERZ 

---------------------------    -----------------------------------------------------------------      ---------------------------

Grupa prawnicy

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oferuje możliwość odbycia bezpłatnych, 4-tygodniowych, praktyk studenckich we wrześniu 2018 roku, w Warszawie.

Praktyki przeznaczone są dla studentów Wydziału Prawa i Administracji UW, którzy zaliczyli co najmniej 7 semestrów.

Preferowane specjalizacje to:
- prawo administracyjne materialne i procesowe,
- prawo konstytucyjne,
- prawo zamówień publicznych,
- prawo międzynarodowe,
- ewentualnie prawo cywilne materialne lub procesowe.

W czasie praktyk studenci będą w szczególności brać udział w pracach związanych z:
- procesem legislacyjnym aktów normatywnych lub wewnętrznych aktów prawnych Szefa ABW,
- współpracą międzynarodową,
 - a także w przygotowywaniu projektów stanowisk w sprawach administracyjnych.

Warunki i procedura aplikacyjna zostały opisane w regulaminie praktyk.   POBIERZ 

---------------------------    -----------------------------------------------------------------      ---------------------------

>>  Warunki i procedura aplikacyjna zostały opisane w regulaminie praktyk.    POBIERZ

Komplet dokumentów należy składać w Biurze Karier UW do 6 kwietnia 2018 r.