PROGRAM PRAKTYK W ABW - 2017

I grupa

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oferuje możliwość odbycia bezpłatnych, 4-tygodniowych, praktyk studenckich we wrześniu 2017 roku, w Warszawie.

Praktyki przeznaczone są dla studentów Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, którzy zaliczyli co najmniej  6 semestrów (lub 4 semestry studenci iranistyki). Brane pod uwagę, w procesie rekrutacji, będą osoby znające co najmniej jeden z wymienionych języków: arabski, perski, turecki oraz dari, paszto, urdu hindi oraz obligatoryjnie język angielski.

Preferowane specjalizacje to:

- arabistyka,
- iranistyka,
- turkologia,
- indologia.

---------------------------    -----------------------------------------------------------------      ---------------------------

II grupa

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oferuje możliwość odbycia bezpłatnych, 4-tygodniowych, praktyk studenckich we wrześniu 2017 roku, w Warszawie. Praktyki przeznaczone są dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy zaliczyli co najmniej  6 semestrów.

Preferowane specjalizacje to:

- dziennikarstwo,
- politologia,
- stosunki międzynarodowe,
- historia,
- filologia ukraińska/rosyjska/niemiecka.

W czasie praktyk studenci będą w szczególności dokonywać tematycznych analiz źródeł otwartych zakończonych przygotowaniem dokumentów analitycznych o różnorodnym poziomie złożoności.

--------------------------------------------------------------

>>  Warunki i procedura aplikacyjna zostały opisane w regulaminie praktyk.    

   POBIERZ  Regulamin

Komplet dokumentów należy składać w Biurze Karier UW do 31 marca 2017 r.