PROGRAM PRAKTYK W ABW - 2021

PRZEDŁUŻAMY REKRUTACJĘ!

 

Rekrutacja do trzech grup praktyk:  Analitycy I grupa, Analitycy II grupa, Grupa Prawnicy.

Warunki i procedura aplikacyjna zostały opisane w regulaminie praktyk.  

Regulamin:    POBIERZ           Formularze do pobrania/wypełnienia:  POBIERZ

Komplet dokumentów należy przesłać do Biura Karier UW do  16 maja 2021 r.

---------------------------    -----------------------------------------------------------------      ---------------------------

     >> Analitycy I grupa

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oferuje możliwość odbycia bezpłatnych, 4-tygodniowych, praktyk studenckich we wrześniu* 2021 roku, w Warszawie. Praktyki przeznaczone są dla studentów kierunków filologicznych oraz orientalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, którzy przed rozpoczęciem praktyk będą mieli zaliczone co najmniej 5 semestrów. Brane pod uwagę, w procesie rekrutacji, będą osoby znające co najmniej jeden z wymienionych języków:
    - niemiecki,
    - rosyjski,
    - francuski,
    - ukraiński,
    - czeczeński,
    - arabski,
    - perski,
    - turecki,
    - chiński,
    - hausa,
    - paszto,
    - dari,
    - amharski,
    - suahili,
    - urdu,
    - hindi

oraz obligatoryjnie język angielski (co najmniej na poziomie B2).

W czasie praktyk studenci będą w szczególności dokonywać tematycznych analiz źródeł otwartych (research) zakończonych przygotowaniem dokumentów analitycznych o różnorodnym poziomie złożoności.

Warunki i procedura aplikacyjna zostały opisane w regulaminie praktyk.

Przewidywany jest hybrydowy sposób przeprowadzenia praktyk, jednak ostateczne rozwiązanie w tym zakresie uzależnione będzie od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju.

Ilość miejsc ograniczona. Agencja zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane zgłoszenia.

* Do przeprowadzenia praktyk brany pod uwagę jest również sierpień. W aplikacji na praktykę proszę określić preferowany miesiąc jej realizacji – sierpień lub wrzesień.

Regulamin:   POBIERZ          Formularze do pobrania/wypełnienia:   POBIERZ

---------------------------    -----------------------------------------------------------------      ---------------------------

     >> Analitycy II grupa

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oferuje możliwość odbycia bezpłatnych, 4-tygodniowych, praktyk studenckich we wrześniu* 2021 roku, w Warszawie. Praktyki przeznaczone są dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy przed rozpoczęciem praktyk będą mieli zaliczone co najmniej  5 semestrów.

Preferowane kierunki to:
      - socjologia,
      - politologia,
      - stosunki międzynarodowe,
      - bezpieczeństwo wewnętrzne.

W czasie praktyk studenci będą w szczególności dokonywać tematycznych analiz źródeł otwartych zakończonych przygotowaniem dokumentów analitycznych o różnorodnym poziomie złożoności.

Warunki i procedura aplikacyjna zostały opisane w regulaminie praktyk.

Przewidywany jest hybrydowy sposób przeprowadzenia praktyk, jednak ostateczne rozwiązanie w tym zakresie uzależnione będzie od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju.

Ilość miejsc ograniczona. Agencja zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane zgłoszenia.

 * Do przeprowadzenia praktyk brany pod uwagę jest również sierpień. W aplikacji na praktykę proszę określić preferowany miesiąc jej realizacji – sierpień lub wrzesień.

Regulamin:   POBIERZ          Formularze do pobrania/wypełnienia:   POBIERZ

---------------------------    -----------------------------------------------------------------      ---------------------------

     >> Grupa prawnicy

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oferuje możliwość odbycia bezpłatnych, 4-tygodniowych, praktyk studenckich  we wrześniu* 2021 roku, w Warszawie. Praktyki przeznaczone są dla studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, którzy przed rozpoczęciem praktyk będą mieli zaliczone co najmniej 2 semestry.

Preferowane specjalizacje to:
     - prawo administracyjne materialne i procesowe,
     - prawo konstytucyjne,
     - prawo międzynarodowe publiczne,
     - prawo Unii Europejskiej,
     - prawo cywilne materialne lub procesowe.
Mile widziana znajomość języka angielskiego.

W czasie praktyk studenci będą w szczególności brać udział w pracach związanych z:
- procesem legislacyjnym aktów normatywnych lub wewnętrznych aktów prawnych Szefa ABW,
- współpracą międzynarodową,
- formułowaniem stanowisk prawnych i współpracę przy sporządzaniu opinii prawnych,
 - a także w przygotowywaniu projektów stanowisk w sprawach administracyjnych.

Warunki i procedura aplikacyjna zostały opisane w regulaminie praktyk.

Przewidywany jest hybrydowy sposób przeprowadzenia praktyk, jednak ostateczne rozwiązanie w tym zakresie uzależnione będzie od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju.

Ilość miejsc ograniczona. Agencja zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane zgłoszenia.

 * Do przeprowadzenia praktyk brany pod uwagę jest również sierpień. W aplikacji na praktykę proszę określić preferowany miesiąc jej realizacji – sierpień lub wrzesień.

Regulamin:   POBIERZ          Formularze do pobrania/wypełnienia:    POBIERZ

---------------------------    -----------------------------------------------------------------      ---------------------------

 

Warunki i procedura aplikacyjna zostały opisane w regulaminie praktyk.  

Regulamin:   POBIERZ          Formularze do pobrania/wypełnienia:  POBIERZ

Komplet dokumentów należy przesłać do Biura Karier UW do  16 maja 2021 r.


W zaistniałej sytuacji organizacyjnej na UW, wynikającej z ograniczenia zajęć i dostępu do administracji jednostek macierzystych, dopuszczamy przyjęcie dokumentów bez załącznika "ZGODA DZIEKANA NA ODBYCIE PRAKTYKI STUDENCKIEJ W AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO". Prosimy o  przesłanie wniosku w postaci pdf lub skanu.