Procedura zapisu na warsztaty

Aby zapisać się na warsztat należy zgłosić swój udział poprzez przesłanie e-maila na adres: biurokarier@adm.uw.edu.pl

Każdorazowo przed warsztatem wysyłamy wiadomość przypominającą o szczegółach warsztatu wraz z prośbą o potwierdzenie obecności. Pozwala to na wzięcie udziału w warsztatach osobom z listy rezerwowej.

W przypadku uprzedniego potwierdzenia obecności i niepojawienia się na warsztacie, zgłoszenia na kolejne, organizowane przez Biuro Karier warsztaty, nie będą przyjmowane.