Praktyki zagraniczne

Biuro Karier pośredniczy w podpisywaniu porozumień o nieobowiązkowe praktyki zagraniczne. Proponujemy „Wzór porozumienia wersja polsko-angielska" do pobrania  /documents/5800711/6146733/3_Wz%C3%B3r+porozumienia_wersja_polsko_angielska_2013.doc  tutaj. Jeśli firma nie akceptuje tego wzoru, prosimy o przesłanie propozycji wzoru który jest do zaakceptowania przez firmę, na dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyki.

 


O czym warto pamiętać?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii. Więcej informacji: www.ekuz.nfz.gov.pl.

Ubezpieczenie NNW. Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego na terenie RP oraz w zależności od wariantu, poza jej granicami.