ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - ZUS 

ZAPRASZA NA PRAKTYKI

 

>> LISTA OFERT (Centrala, oddziały w Warszawie) 

>> FORMULARZ APLIKACYJNY  POBIERZ

>> PROJEKT POROZUMIENA   POBIERZ

>> ZAŚWIADCZENIE O ODBYTYCH PRAKTYKACH  POBIERZ

 

Więcej o prktykach w ZUS   

POBIERZ

(Ogłoszenia o praktykę studencką w jednostkach ZUS ).

Osoby zainteresowane praktyką studencką w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i uzyskaniem dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z pracownikiem odpowiedzialnym za obsługę praktyk w Centrali lub w wybranym oddziale. Poniżej zamieszczamy listę jednostek ZUS, zawierającą dane kontaktowe, w tym adres e-mailowy i numer telefonu.

(Lista jednostek ZUS - praktyki studenckie).