ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - ZUS 

ZAPRASZA NA PRAKTYKI

 

Więcej o praktykach w ZUS   

POBIERZ

Osoby zainteresowane praktyką studencką w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i uzyskaniem dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z pracownikiem odpowiedzialnym za obsługę praktyk w Centrali lub w wybranym oddziale. Poniżej zamieszczamy listę jednostek ZUS, zawierającą dane kontaktowe, w tym adres e-mailowy i numer telefonu.

Lista jednostek ZUS - praktyki studenckie   (z kontaktem do osoby odpowiedzialnej za praktykę w danym oddziale)

 

>> FORMULARZ APLIKACYJNY  POBIERZ

>> PROJEKT POROZUMIENA   POBIERZ

>> ZAŚWIADCZENIE O ODBYTYCH PRAKTYKACH  POBIERZ

 

Aktualne oferty praktyk, pracy w ZUS mozna znaleźć w serwisie www.biurokarier.edu.pl