Praktyki obowiązkowe 

są koordynowane przez wydziałowych pełnomocników ds. praktyk. Koordynatorzy przygotowują porozumienia, skierowania, zgłaszają studenta do ubezpieczenia NNW oraz zaliczają praktykę.

Student, który chce odbyć praktykę obowiązkową u Organizatora praktyki, z którym Biuro Karier UW posiada umowę długoterminową (Wykaz umów), zwraca się do wybranego Organizatora praktyki o wyrażenie zgody na przyjęcie na praktykę studencką. Po otrzymaniu zgody, aby dana praktyka została uznana za praktykę zawodową wynikającą z programu studiów niezbędne jest uzyskanie akceptacji programu praktyki (zakresu obowiązków) przez Pełnomocnika ds. praktyk na swoim Wydziale.

Po uzyskaniu akceptacji programu i ustaleniu terminu odbywania praktyki należy dostarczyć wypełniony formularz praktykanta do Biura Karier (POBIERZ).