Praktyki nieobowiązkowe

są koordynowane przez Biuro Karier, które przygotowuje indywidualne porozumienia z firmami.

 

Student, który chce odbyć praktykę nieobowiązkową zwraca się do Biura mailowo z prośbą o przygotowanie porozumienia lub wystawienie skierowania, przesyłając wypełniony formularz praktykanta  (POBIERZ).

Formularz nalezy przesłać na adres:  biurokarier@adm.uw.edu.pl.

Na czas odbywania praktyki nieobowiązkowej student musi wykupić/posiadać ubezpieczenie NNW. Można wykupić ubezpieczenie w ramach Karty ISIC (International Student Identity Card). Kartę można wyrobić w biurze Zarządu Samorządu Studentów UW (Krakowskie Przedmieście 24, pok. 110). Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku, od 9 do 16:30  Więcej

 

Biuro Karier UW posiada również umowy tzw. długoterminowe, które obejmuja zarówno praktyki obowiazkowe jak i nieobowiązkowe. (Wykaz umów),