WYKAZ UMÓW DŁUGOTERMINOWYCH PODPISANYCH PRZEZ UW

  DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI PRAKTYK STUDENCKICH

  (obowiązkowych i nieobowiązkowych)*

Lp.

NAZWA ORGANIZATORA PRAKTYK

TERMIN WAŻNOŚCI UMOWY

1

 Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej

bezterminowo

2

 Ministerstwo Sprawiedliwości

bezterminowo

3

 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

bezterminowo

4

 Pekao SA

bezterminowo

5

 Muzeum i Instytut Zoologii PAN

bezterminowo

6

 Sąd Najwyższy

bezterminowo

7

 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

bezterminowo

8

 Sąd Okregowy w Warszawie

bezterminowo

9

 Urząd m.st. Warszawy

do 31 grudnia 2022 r.

10

 Ministerstwo Finansów

do 31 grudnia 2023 r.

11

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych

do  7 kwietnia 2021 r.

12

 Urząd Komunikacji Elektronicznej

do 31 grudnia 2022 r.

13

 Fundacja Współistnieć - Motylarnia Apollo i Park Motyli

do 31 grudnia 2022 r.

14

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

do 31 grudnia 2023 r.

 

*  Wszystkie formalności związane z udziałem w praktykach u wymienionych Organizatorów obsługuje Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego.

===    ===   ===

W 2020 roku zawarto porozumienia lub wystawiono skierowania 33 osobom, w tym m.in.: 

 • MSWiA (wystawiono 9 skierowań)
 • Biurem Rzecznika Praw Pacjenta (4 porozumienia)
 • Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich (wystawiono 3 skierowania)
 • Kancelarią Prezesa Rady Ministrów
 • Strażą Marszałkowską Sejmu RP
 • Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Allied Joint Force Command Brunssum
 • Urzędem m.st. Warszawy
 • Sądami Okręgowymi 
 • Muzeum Mazowieckim
 • Business France 
 • Editio Beata Bociąg
 • Lettera Aneta Mikulska

Biuro dysponuje propozycjami umów długo- i krótkoterminowych na praktyki studenckie. W tym celu polecamy skontaktować się z nami poprzez adres mailowy biurokarier@adm.uw.edu.pl