WYKAZ UMÓW DŁUGOTERMINOWYCH PODPISANYCH PRZEZ UW
  DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI PRAKTYK STUDENCKICH

  (obowiązkowych i nieobowiązkowych)*

Lp. NAZWA ORGANIZATORA PRAKTYK TERMIN WAŻNOŚCI UMOWY
1 Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej  bezterminowo
2 Ministerstwo Sprawiedliwości bezterminowo
3 Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów - PIAP bezterminowo
4 SAS Institute Polska Sp. z o.o. bezterminowo
5 Muzeum i Instytut Zoologii PAN bezterminowo
6 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bezterminowo
7 Pekao SA bezterminowo
8 Mazowiecki Urząd Wojewódzki do 31 grudnia 2019 r.
9 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admin. do 31 grudnia 2020 r.
10 Biuro Rzecznika Praw Dziecka do 30 września 2019 r.
11 PAP S.A. do 31 grudnia 2019 r.
12 Urząd m.st. Warszawy do 31 grudnia 2018 r. 
13 BGK do 31 grudnia 2018 r.
14 Infor PL S.A. do 3 sierpnia 2018 r.
15 Pekao SA bezterminowo
16 Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie do 30 września 2018 r.
17 Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Humanum – Centrum Wielokulturowe do 16 października 2018 r.
18 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich  do 31 grudnia 2019 r.
19 Autoryzowany Dealer Volvo - Euroservice do 31 grudnia 2018 r.
     

 

*  Wszystkie formalności związane z udziałem w praktykach u wymienionych Organizatorów

obsługuje Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego.