PRACOWNICY BIURA KARIER UW

 

 

Monika NIEPIEKŁO
Monika.Niepieklo@adm.uw.edu.pl
Kierownik Biura Karier, Doradca kariery. Koordynator merytoryczny przedmiotu ogólnouniwersyteckiego Klinika Kariery realizowanego w ramach Programu ZIP). Współpraca z pracodawcami, organizacjami i jednostkami UW.

 

 

Karolina OLESZKIN
karolina.oleszkin@adm.uw.edu.pl
Doradca studenta, absolwenta i doktoranta. Współpraca z pracodawcami, organizacjami i jednostkami UW.

 

 

Aleksandra BLAK
a.blak@adm.uw.edu.pl
Doradca studenta, absolwenta i doktoranta. Współpraca z pracodawcami, organizacjami i jednostkami UW.

 

  Anna CHABROSurlop
Zajmuje się obsługą studentów, absolwentów i doktorantów. Współpraca z pracodawcami, organizacjami i jednostkami UW.

 

  Ewelina ZWARDOŃurlop
Zajmuje się obsługą studentów, absolwentów i doktorantów. Współpraca z pracodawcami, organizacjami i jednostkami UW.