Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej

Zapraszamy na praktyki!
Uniwersytet Warszawski od 10 lat współpracuje z Przedstawicielstwem KE
w zakresie organizacji praktyk obowiązkowych i nie obowiązkowych.

UWAGA:     ze względu na pandemię koronawirusa nabór na praktyki bezpłatne w Przedstawicielstwie KE w Polsce jest wstrzymany do odwołania. Jednocześnie jest możliwe składanie zgłoszeń na praktyki, które zostaną rozpatrzone po wznowieniu naboru.

 

Polecamy praktyki w 4 jednostkach Przedstawicielstwa:

>>  Sekcja Językowa,

>>  Wydział Polityczny,

>>  Wydział Informacji i Komunikacji Społecznej;

>>  Wydział Prasy i Mediów  

Poniżej szczególowe opisy ofert:

---------------------------------------------------------------------------------

PRAKTYKANT/KA  w Sekcji Językowej  

Zadania – Wsparcie Sekcji Językowej poprzez m.in.:

-  wsparcie językowe dla pracowników pozostałych sekcji Przedstawicielstwa KE,
-  tłumaczenie i redagowanie komunikatów prasowych i innych tekstów,
-  pomoc przy organizacji wydarzeń związanych z Europejskim Dniem Języków i innych wydarzeń związanych z wielojęzycznością,

-  pomoc w pracach biurowych (m.in.archiwizacja).

Profil kandydata:

-  preferowani studenci: minimum 3 rok studiów,

-  preferowane kierunki: filologie obce, kulturoznawstwo,
-  biegła znajomość angielskiego (poziom minimum C1), poziom polskiego C2/native,

-  mile widziane doświadczenie w wykonywaniu tłumaczeń pisemnych i organizacji wydarzeń.

Warunki praktyk:

• praktyka bezpłatna,

• długość praktyki: minimum 4 tygodnie, 40 godzin w tygodniu/8 godzin dziennie (w przedziale od godz. 8.30 do 17.30 – z możliwością indywidualnego dostosowania za zgodą opiekuna stażu),

• warunkiem odbycia praktyk jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,

• rekrutacja na praktykę w oparciu o zgłoszenia mailowe i rozmowę kwalifikacyjną z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie w języku angielskim CV, listu motywacyjnego oraz dokumentu stwierdzającego znajomość języka na adres: biurokarier@adm.uw.edu.pl z tematem listu "PRAKTYKI PKE – sekcja językowa".

---------------------------------------------------------------------------------

PRAKTYKANT/KA W WYDZIALE POLITYCZNYM 

 Zadania: Wsparcie Wydziału Politycznego PKE poprzez m.in.:

• udział w spotkaniach, seminariach i konferencjach dotyczących polityk UE, sporządzanie notatek,
• pomoc przy organizacji wizyt przedstawicieli Komisji Europejskiej w Polsce,
• pomoc w organizacji wydarzeń i spotkań dla interesariuszy,
• sporządzanie raportów i analiz politycznych z bieżących wydarzeń w Polsce,

pomoc w pracach biurowych (m.in. archiwizacja, aktualizacja baz danych).

Profil kandydata:

• preferowani studenci: min. 2 roku studiów,
• preferowane kierunki: politologia, ekonomia, europeistyka, stosunki międzynarodowe,
• biegła znajomość angielskiego (poziom minimum B2), poziom polskiego C2/native,
• mile widziane wcześniejsze doświadczenie w organizowaniu wydarzeń oraz redagowaniu raportów, doświadczenie w zakresie researchu (praktyki, wolontariat).

Warunki praktyk:

• praktyka bezpłatna,

• długość praktyki: minimum 4 tygodnie, 40 godzin w tygodniu/8 godzin dziennie (w przedziale od godz. 8.30 do 17.30 – z możliwością indywidualnego dostosowania za zgodą opiekuna stażu),

• warunkiem odbycia praktyk jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,

• rekrutacja na praktykę w oparciu o zgłoszenia mailowe i rozmowę kwalifikacyjną z wybranymi kandydatami.

 Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie w języku angielskim CV, listu motywacyjnego oraz dokumentu stwierdzającego znajomość języka na adres: biurokarier@adm.uw.edu.pl  z tematem listu "PRAKTYKI PKE – wydział polityczny".

---------------------------------------------------------------------------------

PRAKTYKANT/KA w Wydziale Informacji i Komunikacji Społecznej

Zadania: Wsparcie Wydziału Informacji i Komunikacji Społecznej poprzez m.in.

 • pomoc przy organizacji wydarzeń komunikacyjnych,
 • pomoc w działaniach promocyjnych (m.in. media społecznościowe, strona internetowa),
 • pomoc przy koordynacji działania sieci informacyjnej Europe Direct,
 • pomoc w pracach biurowych (m.in. archiwizacja, aktualizacja baz danych).

Profil kandydata:

 • preferowane kierunki: europeistyka, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, filologia itp.
 • preferowani studenci: min. 2 rok studiów,
 • biegła znajomość angielskiego (poziom minimum B2), poziom polskiego C2/native,
 • mile widziane doświadczenie w organizacji imprez i konferencji, w pracy z mediami społecznościowymi oraz tworzeniu i redagowaniu tekstów.

Warunki praktyk:

• praktyka bezpłatna,

• długość praktyki: minimum 4 tygodnie, 40 godzin w tygodniu/8 godzin dziennie (w przedziale od godz. 8.30 do 17.30 – z możliwością indywidualnego dostosowania za zgodą opiekuna stażu),

• warunkiem odbycia praktyk jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,

• rekrutacja na praktykę w oparciu o zgłoszenia mailowe i rozmowę kwalifikacyjną z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie w języku angielskim CV, listu motywacyjnego oraz dokumentu stwierdzającego znajomość języka na adres: biurokarier@adm.uw.edu.pl  z tematem listu "PRAKTYKI PKE – wydział komunikacyjny".

---------------------------------------------------------------------------------

PRAKTYKANT/KA  w Wydziale Prasy i Mediów

Zadania: Wsparcie Wydziału Prasy i Mediów poprzez m.in.

 • pomoc przy organizacji wydarzeń prasowych,
 • pomoc przy redagowaniu tekstów (m.in. komunikaty prasowe, relacje na stronę www),
 • pomoc przy monitorowaniu mediów i analiz przekazów medialnych,
 • pomoc w pracach biurowych (archiwizacja, aktualizacja baz danych).

Profil kandydata:

 • preferowane kierunki: europeistyka, dziennikarstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, itp.
 • preferowani studenci: min. 2 rok studiów,
 • biegła znajomość angielskiego (poziom minimum B2), poziom polskiego C2/native,
 • mile widziane doświadczenie w pracy dziennikarskiej, redagowaniu tekstów oraz w pracy z mediami.

Warunki praktyk:

• praktyka bezpłatna,

• długość praktyki: minimum 4 tygodnie, 40 godzin w tygodniu/8 godzin dziennie (w przedziale od godz. 8.30 do 17.30 – z możliwością indywidualnego dostosowania za zgodą opiekuna stażu),

• warunkiem odbycia praktyk jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,

• rekrutacja na praktykę w oparciu o zgłoszenia mailowe i rozmowę kwalifikacyjną z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie w języku angielskim CV, listu motywacyjnego oraz dokumentu stwierdzającego znajomość języka na adres: biurokarier@adm.uw.edu.pl   z tematem listu "PRAKTYKI PKE – wydział prasowy".

 

-----------------------------

Więcej informacji na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce:  www.ec.europa.eu/poland

Na praktyki w Przedstawicielstwie KE można aplikować przez cały rok.

Oferty ważna do momentu wypełnienia kalendarza praktyk na dany miesiąc.

 

ZAPRASZAMY NA PRAKTYKI!

 

UWAGA:     ZE WZGLĘDU NA PANDEMIĘ KORONAWIRUSA NABÓR NA PRAKTYKI BEZPŁATNE W PRZEDSTAWICIELSTWIE KE W POLSCE JEST WSTRZYMANY DO ODWOŁANIA. JEDNOCZEŚNIE JEST MOŻLIWE SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ NA PRAKTYKI, KTÓRE ZOSTANĄ ROZPATRZONE PO WZNOWIENIU NABORU.