______________________________________________________________________________________________________

Projekt „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy"

 

„Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy"  to szansa na rozwój i zwiększenie konkurencyjności na rynku. Dzięki partnerstwu z najlepszą uczelnią w Polsce oraz współpracy z naukowcami i studentami mogą Państwo zyskać innowacyjne rozwiązania dla wyzwań, z którymi mierzą się w swojej branży.

O PROJEKCIE

W projekcie „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy" studenci kierunków humanistycznych i społecznych dzięki wsparciu doświadczonych promotorów będą przygotowywać prace licencjackie i magisterskie, odpowiadające na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Dzięki temu możliwa będzie poprawa transferu wiedzy akademickiej do otoczenia społeczno-gospodarczego Uniwersytetu oraz podniesienie kompetencji zawodowych przyszłych absolwentów.

JAKIE MOGĄ BYĆ TEMATY PRAC APLIKACYJNYCH?

Tematy mogą mieć różnorodny zakres – np. komunikacja, reklama, badania społeczne, szkolenia
i rozwój zawodowy, innowacje – ważne jednak, by odpowiadały na Państwa realne potrzeby z obszaru nauk społecznych i humanistycznych reprezentowanych przez wydziały:

Kierunki znajdujące się w polu zainteresowania projektu:  POBIERZ

JAK ZOSTAĆ PARTNEREM?

Aby zostać partnerem w projekcie wystarczy skontaktować się pod adresem innohuman@uw.edu.pl. W treści mogą Państwo wskazać branżę, obszar zainteresowań lub już konkretne propozycje tematów potencjalnych prac dyplomowych.

W projekcie przewidzieliśmy spotkania networkingowe, dzięki którym będą mogli Państwo łatwo nawiązać kontakt z przedstawicielami wydziałów i zapoznać się z możliwościami współpracy.

Uzgodnione tematy prac dyplomowych będą zamieszczone w serwisie biurokarier.edu.pl w zakładce „Prace dyplomowe" w formie ofert współpracy. Treść oferty pozwala m. in na określenie profilu kandydatów, z którymi chcieliby Państwo nawiązać współpracę.

Po odbyciu trójstronnych rozmów między Państwem, studentem i Uniwersytetem i dookreśleniu potrzeb oraz oczekiwań z Państwa strony wobec rezultatów przyszłej pracy dyplomowej, zostanie podpisana trójstronna umowa. Realizacja umowy gwarantuje otrzymanie rezultatów.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

Projekt daje możliwości:

  • nawiązania bliskich relacji z wydziałami o dużym potencjale rozwoju i innowacyjności;
  • udziału w spotkaniach i wydarzeniach networkingowych;
  • pozyskania zasobów wysokiej jakości wiedzy i danych na akademickim poziomie rzetelności.