Pan-European Seal Programme 2020

UWAGA! Przedłużenie terminu aplikowania do EUIPO!

 

Zgłoszenia udziału w programie do EUIPO można przesyłać jeszcze do 9 kwietnia.

 

Celem tego programu jest powiązanie środowiska akademickiego z rynkiem pracy w sektorze własności intelektualnej. Pan-European Seal Programme został utworzony przez dwie najważniejsze instytucje europejskie w dziedzinie własności intelektualnej - Europejski Urząd Patentowy (EPO) i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) - we współpracy z czołowymi ośrodkami naukowymi w Europie.

Program skierowany jest do studentów/absolwentów wybranych uczelni partnerskich. Dzięki programowi możliwe jest odbycie płatnego, trwającego około roku, stażu zawodowego w EPO i EUIPO.

 

Uniwersytet Warszawski jest zaangażowany w program. Koordynatorem programu na UW jest Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii przy wsparciu Biura Karier UW oraz Studenckiego Koła Innowacji i Transferu Technologii (INIT).

Zgłoszenia udziału w programie należy przesyłać do  9 kwietnia  na adres lpieczara@uott.uw.edu.pl

    Zgłoszenie powinno zawierać:  

     ✓ CV w formacie tekstowym (jeśli to możliwe, Europass) (w jęz. ang.);     

     ✓ List motywacyjny (w jęz. ang.), wyraźnie wskazujący wybór miejsca stażu (EUIPO     

     ✓ lub EPO);     

     ✓ Skan dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1;     

     ✓ Dyplom / stopień magistra lub dowód zawarcia, wskazujący ocenę końcową.  Można to zastąpić tymczasowym oświadczeniem, aż do wydania dyplomu końcowego.

     

Staż w EUIPO Staż w EPO
 • Obszary tematyczne:
  • Prawo
  • Prawo własności intelektualnej
  • Zarządzanie własnością intelektualną i wiedzą
  • Nauki polityczne i relacje międzynarodowe
  • Lingwistyka
  • Ekonomia, administracja biznesowa, przedsiębiorczość
  • Technologie informacyjne (analiza danych, analiza biznesowa etc.)
  • Komunikacja
  • Zarządzanie organizacją
  • HR
 • Kandydat musi posiadać tytuł magistra lub uzyskać go w roku aplikacji na staż
 • Staż rozpoczyna się 16.09.2020 w Alicante w Hiszpanii
 • Obszary tematyczne:
  • Inżynieria chemiczna
  • Chemia organiczna
  • Farmacja
  • Biotechnologia
  • Telekomunikacja
  • IT
  • Elektrotechnika
  • Analiza danych
  • IoT
  • Inteligencja biznesowa, procesy analityczne
  • Symulacje obwodu elektronicznego
  • Ewolucja cyfrowych rozwiązań
  • Zarządzanie tożsamością
 • Kandydat musi posiadać tytuł magistra lub równoważny nie później niż dwa lata od aplikacji na staż bądź być doktorantem
 • Staż rozpoczyna się 14/15.09.2020 w Monachium w Niemczech
 • Kandydat powinien znać przynajmniej jeden z języków: niemiecki, angielski lub francuski na poziomie co najmniej B1

 

Po przejściu etapu rekrutacji wewnętrznej (UW), wybrani kandydaci zostaną poproszeni o uzupełnienie dokumentacji na stronach wybranej instytucji.

Jednym z wymagań jest ukończenie kursów przygotowawczych:

- w przypadku EUIPO dostępnych na stronie EUIPO Academy Learning Portal (czas trwania jednego kursu wynosi ok. 4 h), wymagane jest ukończenie przynajmniej jednego z kursów pn. "EUTM in a Nutshell" i/lub "RCD in a Nutshell";

 - w przypadku EPO dostępnych na stronie E-learning centre of the European Patent Academy, w zależności od profilu kandydata wymagane jest ukończenie kursów pn. „Introduction to the European patent system", „The EPO as PCT authority" (kursy obligatoryjne dla wszystkich kandydatów) oraz „Using CPC" (kurs obligatoryjny dla kandydatów z obszaru nauk ścisłych).

 

W razie pytań prosimy o kontakt:  Łukasz Pieczara, UOTT -  lpieczara@uott.uw.edu.pl

 

*  *  *

Zanim zaaplikujesz, zapoznaj się koniecznie ze szczegółami programu. Poznaj instytucje, organizatorów, programu: EUIPO i EPO.

Więcej o programie można przeczytać:

>>  European Union Intellectual Property Office A guide to the EUIPO and the Pan European Seal Programme   POBIERZ

>> The European Patent Office  An introduction to the EPO and the PES Programme   POBIERZ

>>  Pan-European Seal Professional Traineeship Programme  EPO 2020-2021   POBIERZ

>>  Pan-European Seal Professional Traineeship Programme  EUIPO 2020-2021  POBIERZ