Publikacje książkowe Biura Karier UW

TYTUŁ

AUTOR

SŁOWO KLUCZOWE

Praca 2003 - Informator dla poszukujących zatrudnienia w Polsce i za granicą

Zespół redakcyjny DTS CONSULTANTS

ZATRUDNIENIE

Praca i staże w UE - Przewodnik praktyczny X 2

Dzienisz Łukasz, Sobieska Justyna

ZATRUDNIENIE

Wdrażanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce - Rezultaty Niemiecko-Francuskiego Projektu Doradczego w Ministerswie Gospodarki i Pracy (marzec 2005)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionlnego w Polsce

FRR

Uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych w państwach członkwoskich UE i krajach EFTA X2/2005

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

uznawanie kwalifikacji

Nauka i praca w krajach europejskich Finlandia-Szwecja-Norwegia - Poradnik,

Flaszyńska Ewa

NAUKA/ZATRUDNIENE

Zatrudnienie obywateli polskich za granicą/2005

WUP w Warszawie

ZATRUDNIENIE

Kolwalski szuka pracy w Unii - Praktyczne informacje na temat legalnej pracy w państwach UE/2002

WUP w Warszawie

ZATRUDNIENIE

Od Europejskiej Strategii Zatrudnienia do regionalnej polityki rynku pracy/2004

WUP w Warszawie

ZATRUDNIENIE

Partnerstwo na Mazowszu/ X2/ 2004

WUP w Warszawie

Partnerstwo lokalne

Poszukiwanie pracy w rozszerzonej Europie - Zatrudnienie i sprawy społeczne

KE

ZATRUDNIENIE

Ogólny system uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich UE - Dokumenty

MENiS

uznawanie kwalifikacji

Dostosowanie polskiego prawa w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych/2002/ X 2

MENiS

uznawanie kwalifikacji

Służba pracownicza - Miesięcznik MPiPS nr 2 i 4/2002

MPiPS

PRAWO

Rozwój Zasobów Ludzkich - Sektorowy Zasobów Ludzkich

MGiP

Program

Warszawski rynek pracy z perspektywy pracodawcy: analiza ofert pracy

Knothe Anna Maria

ANALIZA

Znajomość oczekiwań Pracodawców i Pracobiorców w zakresie umiejętności i kwalifikacji zawodowych - Kluczem do walki z bezrobociem /2006

ABM Agencja Badań Marketingowych

ANALIZA

Perspektywy i oczekiwania Mazowieckiego Rynku Pracy dla Młodzieży/2007

Mazurek-Kucharska Beata

ANALIZA

Usługi i instrumenty rynku pracy

Urząd Pracy m.st. Warszawy

Instrumenty

W trosce o pracę - Raport o Rozwoju Społecznym/2004

Golinowska Stanisława -Red. Nacz.

Raport

Przewodnik po biznesie i gospodarce WARSZAWA Lokalna Sieć Biznesu/2003

Iracz Magdalena Red. Projektu

Biznes

ABK - Poradnik/2005

MGiP - Departament Rynku Pracy, Adamiak Kamila, Kornatowski Robert

BK

Pedagogika Pracy - Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji 2004-2008. /2008

Biblioteka Pedagogiki Pracy

Poradnia/Pedagogika

Uczestnicy Edykacji Dorosłych - Edukacja dorosłych - Półrocznik nr 60 /2009

Akademickie Towarzystwo Andragogiki, Skibińska Ewa, Red.

Edukacja

poradnicywo dla dorosłych - refleksje, badania, praktyka - Edukacja dorosłych - Półrocznik nr 62 /2010 / X 2

Akademickie Towarzystwo Andragogiki, Dębska Ewa, Red.

Edukacja

Wejście i powrót na rynek pracy -Informator dla bezrobotnych / 1999

Urząd Pracy m.st. Warszawy

BEZROBOCIE

Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu / 2000

Kabaj Mieczysław

BEZROBOCIE

Organizacja pracy - bezrobocie / 1999

Kranas Grażyna

BEZROBOCIE

Jak zaangażować Wolontariusza? Prawo a polski wolontariusz - stan pr. na 1.01.2001 r.

Firlej Mariusz

Wolontariat

Moja pierwsza praca

Mięczakowska Aleksandra, Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP

pierwsza praca

Moja praca - nowe formy zatrudnienia /

Mięczakowska Aleksandra, Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP

pierwsza praca

Badania czynnikó warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce/2008 / x 2

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem

ANALIZA/ZATRUDNIENIE

O czym należy wiedzieć angażując wolontariusza? - Broszura/2011

MPiPS

Wolontariat

Młodzieżowy wolontariat/2002 / X 3

Fundacja Świat na Tak

Wolontariat

Badania czynnikó warunkujących powrót kobiet na rynek pracy w województwie podkarpackim - wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem

Kobieta na rynku pracy

Informator o organizacjach i inicjatywach kobiecych w Polsce/ 2005

Fundacja Centrum Pomocy Kobiet

Kobieta na rynku pracy

Jak być aktywną w życiu publicznym - Przewodnik dla kobiet / 1998

Zakrzewska Agata, Regulska Joanna, Graham Ann

Kobieta na rynku pracy

Elastyczne zatrudnienie, czyli jak pogodzić aktywność zawodową z obowiązkiem macierzyńskim / 2007

Piotrowski Bartłomiej

Kobieta na rynku pracy

Wygrać starość - Poradnik dla kobiet pełnych życia i werwy /2004

Dąbrowiecka Hanna, Przyborowska Katarzyna, Staszewska Anna

Kobieta na rynku pracy

Wieś równych szans - Poradnik dla kobiet wiejskich 2004

Iwanicka Joanna

Kobieta na rynku pracy

Zakaz dyskryminacji w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności - Poradnik dla skarżących

Krzyżanowska-Mierzewska Magda

Dyskryminacja UE

Praktyczny poradnik w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn w Funduszach Strukturalnych EFS

EFS - Chorąży Paweł

Dyskryminacja UE

Sprawni w pracy - Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w politykach UE i wybranych państw członkowskich /2004

Gałązka Janusz

Poradnia dla osób niepełnosprawnych

Stabilizacja zawodowa osób niepełnosprawnych / 1992

Zabłocki Kazimierz Jacek - Rozprawy UW

Poradnia dla osób niepełnosprawnych

Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy / 2007

Chłoń-Domińczak Agnieszka, Poznańska Dorota

Poradnia dla osób niepełnosprawnych

Rodzina - Normalność w niepełnosprawności / 2007

Gorajewska Danuta

Poradnia dla osób niepełnosprawnych

Poznajmy ludzi z niepełnosprawnością / 2007

Gorajewska Danuta

Poradnia dla osób niepełnosprawnych

Jak zatrudnić osobę niepełnosprawną - Poradnik dla pracodawcy z otwartego rynku pracy / 2009

Gąciarz Barbara, Giermanowska Ewa, Sobiesiak Paulina

Poradnia dla osób niepełnosprawnych

Pokonywanie barier - poradnik dla kobiet niepełnosprawnych i ich bliskich / 2004

Kluczyńska Sylwia

Poradnia dla osób niepełnosprawnych

Wyznacznik satysfakcji z wykonywanej pracy osób z ograniczoną sprawnością: kompetencje i relacje / 2008

Brzezińska Anna Izabela, Piotrowski Konrad

Poradnia dla osób niepełnosprawnych

Od samoakceptacji do aktywności? Postawy wobec własnej niepełnosprawności a aktywność zawodowa

Wiszejko-Wierzbicka Dorota

Poradnia dla osób niepełnosprawnych

Młodzi niepełnosprawni - aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia / 2007

Giermanowska Ewa

Poradnia dla osób niepełnosprawnych

Praca nr 1-7 i 9 / 2008

Projekt Integracja - Praca

Poradnia dla osób niepełnosprawnych

Integracja / 2008

Integracja

Poradnia dla osób niepełnosprawnych

Cel: zdobyć i utrzymać pracę - Przewodnik dla osób niepełnosprawnych / 2008 / X 2

Gajda Magdalena, Integracja

Poradnia dla osób niepełnosprawnych

Wielka Encyklopedia  Małego Przedsiębiorcy - 9 praktycznych poradnikó "Jak to zrobić..." dla każdego kto prowadzi biznes

Gazeta Prawna

Przedsiębiorczość

Nowa Encyklopedia małego przedsiebiorcy /  2008

Gazeta Prawna

Przedsiębiorczość

Psychologiczne podstawy wyboru zawodu - Przegląd koncepcji teoretycznych / 2003 /

Paszkowska-Rogacz Anna

Poradnia/Psychologia

Droga do samodzielności / 2004

Fundacja "Świat na Tak"

Poradnia

Reference Manual - Tempus project for polish universities / 2001

Career Services and Regional Co-operation

Kariera/Edukacja/Praca

Raport - młodzi w pracy / 2003

AIG i Gazeta Wyborcza

ZATRUDNIENIE/pierwsza praca / Raport

Pierwsza praca dla absolwentów kierunków ścisłych UW - Staż dla innowacji

Różycka Agnieszka

ZATRUDNIENIE / pierwsza praca

Vademecum Dobrych Praktyk " Pracownia na swoim - zajęcia warsztatowe" cz. 5 /

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Rzeszowie, MGPiPS Departament Rynku Pracy

Przedsiębiorczość

Vademecum Dobrych Praktyk " Program warsztatów dla Absolwentów, Studentów i Uczniów" cz. 2 /

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Rzeszowie, MGPiPS Departament Rynku Pracy

Przedsiębiorczość

Vademecum Dobrych Praktyk " Scenariusze i programy warsztatów aktywizacji zawodowej młodzieży" cz. 3 /

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Rzeszowie, MGPiPS Departament Rynku Pracy

Przedsiębiorczość

Impuls - Zrobić coś - coś zmienić; 58 pomysłów na inicjatywy młodzieżowe / 2007

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu "Młodzież w działaniu"

Wolontariat

Przewodnik po programie "Młodzień w działaniu"

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu "Młodzież w działaniu"

Projekt

Praca w Europie Jak, gdzie i za ile? - Jak znaleźć dobrą pracę za granicą? / 2004

Skrzypczak Joanna

ZATRUDNIENIE UE / Poradnik

Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe / 2006 x 2

Paszkowska-Rogacz Anna, Olczak Elżbieta, Kowwnacka Ewa, Cieślikowska Dominika

Doradztwo zawodowe / poradnia

Rynek Pracy nr 11/02, nr. 1/03, grudzień 2006 MIESIĘCZNIK

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ZATRUDNIENIE W KRAJU I ZA GRANICĄ

Edukacja międzykulturowa cz. 2

Pozaformalna Akademia Jakości Projektu

Edukacja

Uczestnictwo młodzieży cz. 1

Pozaformalna Akademia Jakości Projektu

 

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji cz. 3

Pozaformalna Akademia Jakości Projektu

Organizacja

Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2009 rok / 2011

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego - Ewelina Wilder

PRAWO / PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Raport końcowy z badania efektywności mechanizmów konsultacji społecznych / 2011

Matejczyk Dorota

BADANIE / KONSULTACJE SPOŁECZNE

Pierwsza praca - pierwszy biznes - vademecum przedsiębiorczości / 2005

Matusiak Kszysztof, Mażewska Marzena

Przedsiębiorczość / pierwsza praca

Teraz Twoja Szansa - Sukces Plan 2002 - Konkurs Przedsiębiorczości - Podręcznik dla uczestników Konkursu

Sukces Plan 2002

Przedsiębiorczość

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa / 1994

Jog Vijay, Suszyński Cezary

Przedsiębiorczość

Partner Przedsiębiorcy - Ogólnopolski Informator Krajowego Systemu Usug dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw / 2000

Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość Studentów UW 2006 - Raport

Członnkowie Studenckiego Koła Naukowego Badań Matketingowych "Chi Kwadrat", UOTT UW

Przedsiębiorczość

Biznes Plan / 2004

Filar Ewa, Skrzypek Jerzy

Przedsiębiorczość

Biznes Plan - zastosowania i przykłady / 2004

Pawlak Zbigniew

Przedsiębiorczość

Własna firma. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej / 2005

Bogaczyk Iwona, Krupski Bogusław, Lubińska Hanna, Małecki Paweł, Wieczorek Andrzej

Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość po polsku / 2001

Gościniak-Kasprzyk Danuta

Przedsiębiorczość

Stres w pracy. Przykłady dobrych praktyk / 2009 /

Gólcz Michał

Poradnik / Stres/Doradztwo zawodowe

Ocena ryzyka zawodowego / 2009

Główczyńska-Woelke Karolina

Poradnik / Stres/Doradztwo zawodowe

Ocena ryzyka zawodowego - czynniki psychospołeczne / 2010

Warchał Mateusz

Poradnik / Stres/Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych krajów UE - ze szczególnym uwzględnieniem Irlandii i Danii / 2001 / X 3

Rogacz-Paszkowska Anna

Doradztwo zawodowe

Warsztat pracy Europejskiego Doradcy Kariery Zawodowej / 2002

Rogacz-Paszkowska Anna

Doradztwo zawodowe

ABC doradcy zawodowego. Poradnictwo zawodwe dla osób niepełnosprawnych. Materiały dla szkolnego doradcy zawodowego. / 2010 / X 2

Sołtysińska Grażyna

Doradztwo zawodowe / Poradnia dla osób niepełnosprawnych

Poradnictwo zawodowe. Doświadczenia pierwszych lat w UE. Konferencja: Warszawa, 28.11.2006 r.

MPiPS _ Departament Rynku Pracy

Doradztwo zawodowe

Nowe trendy w poradnictwie zawodowym u progu XXI wieku nr 23/ 2003

MGPiPS _Departament Rynku Pracy

Doradztwo zawodowe

Pośrednictwo zawodowe na świecie. Refleksje ze światowej konferencji poradnictwa zawodowego. Nr 24 / 2002

MGPiPS _Departament Rynku Pracy

Doradztwo zawodowe

Warsztat pracy doradcy zawodowego - komunikacja. Nr. 29 / 2004

MGP Górniak Katarzyna

Doradztwo zawodowe

Ocena, pomiar i usprawnienie jakości doradztwa zawodowego. Nr 33 / 2005

MPiPS _Bańka Augustyn

Doradztwo zawodowe

Rozmowa doradcza - wspólne poszukiwanie rozwiązań. Nr 35 / 2006

MPiPS _ Tarkowska Małgorzata

Doradztwo zawodowe

Poradnictwo transnacjonalne. Cele i metody międzykulturowego doradztwa karier. Nr 36 / 2006

MPiPS _Departament Rynku Pracy _ Bańka Augustyn

Doradztwo zawodowe

Testy w poradnictwie zawodowym. Nr 37 / 2006

MPiPS Departament Rynku Pracy

Doradztwo zawodowe

Etyczna wymiar poradnictwa zawodowego / 2005 / x 4

Czerkawska Alicja, Czerkawski Andrzej

Doradztwo zawodowe - ETYKA

Podejściewileokulturowe w doradztwie zawodowym /2007

Piegat-Kaczmarczyk M., Rejmer-Ronowicz Z., Smoter B., Kownacka E.

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe / 2006 / x 2

Cieślikowska D., Kownacka E., Olczak E., Paszkowska-Rogacz A.

Doradztwo zawodowe

Pedagogika Pracy - Pedagogika pracy wobec idei uczenia się przez całe życie /2006

Instutut Technologii Eksploatacji w Radomiu

Doradztwo zawodowe

Psychologia preferencji i zainteresowań zawodowych - przegląd teorii i metod

Bajcar B., Borkowska A., Czerw A., Gąsiorowska A., Nosal C.S.

Doradztwo zawodowe

Psychologiczne podstawy wyboru zawodu - Przegląd koncepcji teoretycznych / 2003

Paszkowska-Rogacz A.

Doradztwo zawodowe

Podręcznik oceny zawodu - zeszyty infomracyjno-metodyczne doradcy zawodowego / 1998

Krajowy Urząd Pracy

Doradztwo zawodowe

"Spadochron" praktyczny podręcznik dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód 2000 /

Bolles Richard Nelson

Doradztwo zawodowe

Moja przyszła praca - materiały metodyczne do pracy z uczniami szkół wyższych. Vademecum nauczyciela szkoły zawodowej

Sołtysińska Grażyna, Żywiec-Dąbrowska E.

Doradztwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach. Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym. / 2005 /nr. 1 /x 2, nr. 2

Kowalska U., Żurek M., Żywiec-Dąbrowska E.

Doradztwo zawodowe

Doradca zawodowy nr 1/2007 /

Kwartalnik Doradca zawodowy

Doradztwo zawodowe

Doradca zawodowy nr 2/2007

Kwartalnik Doradca zawodowy

Doradztwo zawodowe

Doradca zawodowy nr 3/2007 /

Kwartalnik Doradca zawodowy

Doradztwo zawodowe

Doradca zawodowy nr 1/2008

Kwartalnik Doradca zawodowy

Doradztwo zawodowe

Doradca zawodowy nr 1/2009

Kwartalnik Doradca zawodowy

Doradztwo zawodowe

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW 2008/2009

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW

Kultura

Tu znajdziesz informacje dla potrzebujących pomocy na terenie gm. Warszawa-Centrum / marzec 1998

Wydział Pomocy Społecznej i Zdrowia Gm. Warszawa-Centrum

noclegownie/jadłodajnie

Droga do samodzielności / 2000 / x 2

Fundacja "Świat na Tak"

Doradztwo zawodowe

Doskonałe CV  / 2002

Max Eggert

CV

Jak pisać CV /2002

Paul McGee

CV

Z teorii i praktyki gospodarki społecznej / 2006

Leś E., Ołdak M. COLLEGIUM CIVITAS

gospodarka społeczna

Spadochron - kurs dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód

Materiały szkoleniowe FISE

Kariera/Edukacja/Praca

Audyt w organizacjach pozarządowych  /stan pr. na 2005 r.

Adamska-Dutkiewicz Katarzyna

prawo

Informator o Organizacjach i Instytucjach działąjących na polu pomoccy społecznej w Powiecie Warszawskim/ 2001

Stowarzyszenie Klon/Jawor/ MUW - Wydział Spraw Społecznych, Biuro Zarządu m.st. Warszawy

Informator/pomoc społeczna

Podręcznik oceny zawodu z punktu widzenia różnych rodzajów niepełnosprawności / 1998

Krajowy Urząd Pracy

Poradnia dla osób niepełnosprawnych

Niestadardowe formy zatrudnienia w Polsce - Konferencja Prasowa

Projekt

Zatrudnienie

Kompleksowa i prognostyczna informacja o Warszawskim Rynku Pracy /2009 / x 2

Projekt badawczy

Rynej pracy

Informator o zawodach: testy, predyspozycje, możliwości zatrudnienia, ścieżki edukacyjne, zawody poszukiwane 2002. 217 zawodów.

PERSPEKTYWY  NR 1 / 2002

Informator/zawody

Przewodnik po telepracy / 2007

Lisowska Ewa (dr)

Zatrudnienie

Równi na rynku pracy? Analizac sytuacji Absolwentów i Osób w wieku +50 w województwie pomorskim

Frycy Joanna

Analiza porównawcza

Pedagogika pracy (46) / 2005

Instytut Technologii Eksploatacji - PIB

Pedagogika/doradztwo zawodowe

Poradnictwo i doradztwo międzykulturowe - podstawy teoretyczne i najlepsze praktyki w Europie / 2007

Launikari Mika, Puukari Sauli

Doradztwo międzykulturowe

System szkolenia, kształcenia i pradnictwa zawodowego w krajach europy WB nr 13 - zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego

Krajowy Urząd Pracy

Edukacja/doradztwo zawodwe/WB

Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego / 1994/ nr 2

Urzad Pracy

doradztwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe w zarysie / 1998 / nr 3

Lamb Ray

doradztwo zawodowe

Akademickie Biura Karier na Mazowszu - RAPORT / x  7 / 2009

WUP w Warszawie

BK/Informator

Kultura i Edukacja / 2008

Kwartalnik - Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem

Edukacja

Pierwsza praca -pierwszy biznes - vademecum przedsiębiorczości / x 3 / 2005

MGiP - Departament Rynku Pracy, Matusiak K.B., Mażewska M.

Przedsiębiorczość

Nauka zawodu - Szkoła czy pracodawca? - Raport z badania praktycznej nauki zawodu realizowanej przez małopolskich przedsiębiorców / 2009

WUP w Krakowie

 

Pomoc pracodawcom w zakresie kandydatów do pracy - metody rekrutacji i selekcji / 2009

Baczyńska A.K., Kosy K. MPiPS -Departmant Rynku Pracy

Rekrutacja

nowa Edukacja Zawodu nr 2-6 / 2003,  4/2004

Dwumiesiecznik Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Edukacja

Profile: Polska - Katqalogi miejsc pracy dla absolwentów wyższych uczelni / 1997

Poland Casebook

Pracodawca

Kariera w Polsce 2001

Hobsons

Pracodawca

Absolwent 98/99 / x 2, 99/00, 2001, 2002 / x 2

Katalog promcyjno-reklamowy dla studentów i absolwentów wyższych uczelnia

Pracodawca

Edukacja ustawiczna dorosłych 2/2002

Kwartalnik naukowo-metodyczny

edukacja ustawiczna

Młodzi w pracy /2003  /

Raport AIG i Gazety Wyborczej

Przedsiębiorczość

Praca dla młodych / 2002 /

Raport AIG i Gazety Wyborczej

Przedsiębiorczość

Strategiczne programowanie rozwoju - doświadczenia europejskie / x 2009

Redakcja naukowa prof.. Dr hab.. Józefa Hrynkiewicz KSAP

Przedsiębiorczość

Rola publiczna słuzb zatrudnienia i agencji zatrudnienia na rynku pracy

Kukulak-Dolota I., Pichla J.

Zatrudnienie / Agencje

Aktywny na rynku pracy - materiały drukowane publikacje multimedialne / 2004

Biuro Promocji Absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Turystycznej w Szczecinie

Przedsiębiorczość

Od trzeciego sektora od przedsiebiorczości społecznej - wyniki badań ekonomii społecznej w Polsce / 2008

Stowarzyszenie Klon/Jawor/ MUW

Przedsiębiorczość / badania

Pierwsza praca dla absolwentów kierunków ścisłych UW - Staż dla innowacji / 2008, / x 6

UOTT/UW/BK UW

Zatrudnienie/pierwsza praca

Plan na biznes - Jak założyć i utrzymać własną firmę Miniprzewodnik dla absolwentów i studentów / 2004 /

BK UW

Przedsiębiorczość

Populiści u władzy, Rola Polski w UE, Integracja Polski ze strefą euro / 2006 /

Przegląd Europejski 1/2006

UE

ABK / 2003, 2005 /

WUP w Warszawie

BK

 Employment in Poland 2008 - Work over the life course / 2010 /

Maciej Bukowski

Zatrudnienie

Podręcznik dobrych praktyk - wspólpracy dla rozwoju Mazowsza / 2011 /

red. m. in. Figiel Jolanta

Dobre praktyki

Doradca zawodowy nr 3/ 2010

Kwartalnik

doradca zawodowy

Grasz o staż / 2010

Przewodnik po XV edycji konkursu

Staż

The experience of studying abroad for exchange student in Europe / 2005

Krzaklewska E., Krupnik S.,

Erasmus

Raport z realizacji projekty "wiedza podstawą skutecznych działań" ./ 2009

IBC GROUP

 

The system of education in poland / 2003

EURYDICE Unit

Edukacja

Księga standardów jakości funkcjonowania ABK

Rompa Marcin

BK

Szkolenia, stadarty działania, certyfikacja - szansa na rozwój ABK w Polsce / 2006

Białas Tomasz

BK

Zmiany na rynklu edukacji ekonomicznej w Polsce w latach '90

Biuro Koordynacji Kształcenia Funduszy Współpracy

Edukacja

Wspóldziałanie uczelni publicznych i niepublicznych - opinie rektorów / 2004

Chmielecka Ewa

 

Dywersyfikacja w szkolnictwie wyższym

Wójcicka Maria

Szkolnictwo/Edukacja

Harmonizacja struktur kształcenia w Europie - Wkład uczelni w Proces Boloński / 2006 x 2

Tuning Project 2006

Szkolnictwo/Edukacja

Nauka i szkolnictwo wyższe - Szkolnictwo wyższe w procesie kształtowania społeczeństwa wiedzy 1/27/2006

Półrocznik Centrum Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego

Szkolnictwo/Edukacja

Europejski Fundusz Społeczny - Wsparcie dla sektora edukacji w Polsce / 2005

MEN

EFS/Edukacja

Kształcenie zawodowe na studiach chemicznych / 2004 x 8

Frankowicz Marek

studia chemiczne

EkoKadry ' 99- metodyczna i organizacyjna aktywizacja kadr ochrony środowiska

WGiSR UW

Kadry

EkoKadry ' 98- metodyczna i organizacyjna aktywizacja kadr ochrony środowiska x 2

WGiSR UW

Kadry

Kompedium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku M & R

Patterson Robert

Słownik/rachunkowość

Edukacja w UE - poradnik

Gancarz-Stasiak Gabriela

Eduakcja UE

Słownik niemiecko-polski / 2010

Błażek A., Rapti A., Schaeder B.

Słownik/ niemiecko-polski

How to counsel tomorow - Aspects of future vocational

Baiocco Oliver

Projekt Leonardo da Vinci

Dwujęzyczny Spis Przedsiębiorstw 2000 - Przewodnik po Brytyjskiej Technologii i Usługach w Dziedzinie Ochrony Środowiska Naturalnego / 2000

Bi-lingual Trade

Przedsiębiorcy WB

Mam już pracę - Prawo pracy (6) / 2007

Stojek-Siwińska M.

Prawo pracy

Career Guidance - In the Netherlands 2007

Euroguidance The Netherlands

 

Europejski system transeru i akumulacji punktów (ECTS) - opracowany na podst. Przewodnika "Europejski Sysytem Transeru i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu" wydanego w 2004 r. przez KE / 2006

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  "SOCRATES-Erasmus"

Punkty ECTS

Aktywizacja zawodowa studentów w ABK /2008

Kwiatkowski S.M., Żurek M.

Zatrudnienie

Młodzież na rynku pracy od badań do praktyk / 2006

Kwiatkowski S.M., Sirojć Z.

Zatrudnienie

Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym / 2004 /

Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M.

Doradztwo zawodowe

Narodwe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego - Raport z realizacji projektu w latach 2002-2006 / 2008

Zeszyt Informacyjno-Metodyczny Doradcy Zawodowego MPiPS Departament Rynku Pracy

Poradnictwo

Poradnictwo i doradztwo międzykulturowe - podstawy teoretyczne i najlepsze praktyki w Europie / 2007

Launikari M., Puukari S.

Poradnictwo

Komplekowa analiza pomocy pracodawcom w doborze pracowników - raport podsumuwujący badanie / 2008 nr 41

Zeszyt Informacyjno-Metodyczny Doradcy Zawodowego MPiPS Departament Rynku Pracy

Pracodawca

Eukacja Ustawiczna Dorosłych 1/2002

Kwartalnik naukowo-metodyczny

edukacja ustawiczna

Biznes plan - metoda Price Waterouse / 1991

Publikacja Szkoły Bizesu i Technologii

Przedsiebiorczość

Zasady Oceny Projektów w otwartych konkursach grantowych UE czyli jak z sukccesem przygotowywać projekty / 2004 x 2

Sawczuk A.

 

Poradnik dla przedsiębiorców: Przedsiębiorco skorzystaj na UE / 2003

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Przedsiębiorca

Biblioteka przedsiębiorcy - instytucje i programy pomocowe oferujące wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw cz. II

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Przedsiębiorca

Wlasność przemysłowa w działności gospodarczej - Przewodnik dla małych iśrednich przedsiębiorstw / 2003

Urząd Patentowy RP

Przedsiebiorczość/ Prawo

Pracować na swoim / 2006

Wojskowe Centrum Aktywizacji Zawodowej

Zatrudnienie

Zostań przedsiębiorcą - terminy-koszty-procedury / 2003 x 2

WUP w Warszawie

Przedsiębiorczość

Inkubator Przedsiebiorczości Akademickiej - podręcznik dla organizatorów i pracowników / 2005

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce

Przedsiębiorczość

Inkubator Przedsiebiorczości wsparcie dla nowych podmiotów gospodarczych / 2001

WUP w Warszawie

Przedsiębiorczość

ABC dla pacjenta (stan prawny na dzień 12.11.2007 r.)

Integracja

Prawo pacjenta

Dotacje na innowacje (Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

MRR

Przedsiębiorczość

Załóż firmę w Warszawie - przewodnik / 2008

Urząd m.st. Warszawy

Przedsiębiorczość

Uczę się być przedsiebiorczym (poradnik +zeszyt ćwiczeń dla młodzieży)

Naliwajko J.

Przedsiębiorczość

ABC dla niepełnosprawnych pracownika i pracodawcy (stan prawny na dzień 01.01.2008 r.)

Integracja

Poradnia dla osób niepełnosprawnych

Jak zapewnić opiekę Twoim bliskim (stan prawny na dzień 10.12.2007 r.)

Jęsiak Renata/Integracja

Poradnia dla osób niepełnosprawnych

ABC dla pracownika z niepełnosprawnością i pracodawcy (stan prawny na dzień 01.01.2009 r.)

Siemaszko Anita

Poradnia dla osób niepełnosprawnych

Poradnik dla rodziców dziecka z niepełnosprawnością (stan prawny na dzień 01.12.2008 r.)

Świątkowska Ewa

Poradnia dla osób niepełnosprawnych

Jak pracować z wolontariuszem / 2000

Ochman M., Jordan P.

Wolontariat

Career Servise - Seminare udn Veranstaltungen 2006

Wagner Dieter

Kariera/ przedłożone w j. niemieckim

Krok po kroku - przewodnik dla młodzieży poszukującej pracy

Karczmarczyk Katarzyna

Zatrudnienie

Centrum Wolontariatu

Pitrowski Dariusz

Wolontariat

Wolontariat w polskim systemie prawnym po wejściu w życie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (1.09.2003 r.)

MGPiPS

Wolontariat

Jak zdobyć dobry zawód i ciekawą pracę / 1995

Perspektywy Press

Zatrudnienie/Informator

Jak osiągnąc cel i zdobyć wymarzona pracę /

Stokowska A.

Zatrudnienie

Międzykultuowy Ośrodek Doradztwa Zawodowego - od koncepcji do realizacji / 2007

Madej D., Oniszczuk J.

Doradztwo zawodowego

Start - Jak uruchomić własną firmę / 2009

Duncan K.

Przedsiębiorczość

Studenci prawa o swojej przyszłości zawodowej - wyniki aniety 1996-1997 / 1999

Łojko Elżbieta

Studenci prawa

Młodzi 2011 /

Kancelaria Prezesa RM

Wymiana pokoleniowa

Praca w Polsce - dobry start - podręcznik dla doradcy / 2007

Dołęga-Horzog H., Horzog T., Rosalska M., Wawrzonek A.

Zatrudneinie

Doradztwo zawodwe a wyzwania międzykulturowe / 2006

Cieślikowska D., Kownacka E., Olczak E., Paszkowska-Rogacz A.

Doradztwo zawodowe

ABC doradcy zawodowego. Rozmowa doradcza / 2010 / X 2

Pisula Dorota

Doradztwo zawodowe

Międzykultuość w projektach programu - młodzież w działaniu / 2008

Program młodzież w działaniu - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Eduakcja

Fundusze i Zarządzanie Finansami - pakiet szkoleniowy nr 9

Szkolenie-Młodzież

Fundusze

Zarządzanie Organizacją nr 1 - pakiet szkoleniowy / 2000

Szkolenie-Młodzież

Fundusze

Integracja Społeczna nr 8 / 2000

Szkolenie-Młodzież

Integracja

Zarządzanie projektem - pakiet szkoleniowy nr 3 / 2000

Szkolenie-Młodzież

Fundusze

Uczenie się międzykulturowe - pakiet szkoleniow nr 4

Szkolenie-Młodzież

Edukacja międzykulturowa

Wolontariat międzynarodowy nr 5 /2000

Szkolenie-Młodzież

Wolontariat

Zasadnicze elementy szkolenia nr 6 / 2002

Szkolenie-Młodzież

Szkolenie

Elementarz III sektora / 2005

Stowarzyszenie KLON

 

Jeststeśmy blisko - Informator dla osób niepelnosprawych, chorych i ich rodzin / 2008

Funadacja Aktywnej Rehabilitacji

Poradnia dla osób niepełnosprawnych, chorych i ich rodzin

Encyklopedia tom 1 A

Gazeta Wyborcza PWN

Encyklopedia

Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego

Czerkawska Alicja, Czerkawski Andrzej

Doradztwo zawodwe

Formuła studiów dwustopniowych i zaawansowanych / 2008

Wożnicki J. KRASP

 

ABK - Absolwent Wyższej Uczelni na Rynku Pracy

WUP w Warszawie

BK

Biuro Karier jako ważne ogniwo łączące studentów i absolwentow z rynkiem pracy

WUP w Warszawie

BK

Kompedium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku K & R

Patterson Robert

Finanse

Pomagamy Ci podjąć właściwą decyzję PRAKTYKI 2003

Pracuj.pl

Praktyki

Między modelami ekonometrycznymi a e-edukacją ustawiczną / 2011

WUP/Urząd Pracy w Karkowe

edukacja ustawiczna

Pedagogika pracy - doradztwo zawodowe

Bednarczyk H.

Pedagogika/doradztwo zawodowe

Program "pierwsza praca - mazowiecki start" Rozwiązania Płockie Vademecum dobrych praktyk/ nr 1, 3x2, 4-5

MGPiPS _Departament Rynku Pracy

 

Przedsiębiorczy Uniwersytet - praktyczna użyteczność badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych

Bąk M., Kulawczuk P.

 

Przedsiębiorczy Uniwersytet - warunki skutecznej współpracy pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami

Bąk M., Kulawczuk P.

 

Witamy w Szkocji - praca, życie i studiowanie w Szkocji - Przewodnik

Przewodnik

Szkocja-praca, edukacja

Społeczno-ekonomiczne konteksty skukcesu zawodowego kobiet 2006

Melosik Z. Hadaś K.

Kobiety

Akademickie Biura Karier - poradnik / 2005 x 2

MGiP Departament Rynku Pracy

BK

Pierwsza praca -pierwszy biznes - vademecum przedsiębiorczości / 2005

MGiP Departament Rynku Pracy

zatrudnienie/pierwsza praca

Mobilność w Europie - wytyczne dla praktyków poradnictwa zawodowego  / 2007

MPiPS Departament Rynku Pracy

Doradztwo zawodwe/UE

Niezbędnik Johnny Bunko na drodze do kariery / 2008

Pink Daniel H.

Komiks nt. drogi do kariery

Absolwenci Wyższych Uczelni na Rynku Pracy w perspektywie integracji europejskiej - nowe możlwiości czy trudniejszy start? / 2001

Wydział Pedagogiczny UW

Zatrudnienie

Jak pisać CV /2002 cz. 1

McGee

CV

Jak pisać CV /2002 cz. 2

McGee

CV

Rejestracja Fundacji i Stowarzyszeń w KRS (stan prawny 1.11.2003)

Niezgodzki P.

prawo

Jak założyć Fundację (stan prawny 1.11.2003)

Szoplik Agata

prawo

Jak założyć Stowarzyszenie (stan prawny 1.11.2003)

Niecikowska Renata

prawo

Wolontariat, Filantropia I 1% - Raport z badania 2003

Dąbrowska J., Gumkowska M., Wygnański J.

raport

Jak pisać statut fundacji?

Skiba R.

prawo

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / 1.06.2004

Skiba R.

prawo

Jak zgodnei z rpawem współpracować z wolontariuszem , 1.07.2004

Pietrowski D., Skiba R.

prawo

Zbiórki publiczne / 1.07.2004

Marciniak K.

prawo

Inwestycje Finasowe organizacji pozarządowej - wybrane przykłady. Jak rozważnie i odważnie zarabiać na pwierzonym nam talentach? / 1.08.2004

Zagrodzka Teresa

prawo

Ustawa o zamówieniach publicznych przewodnik dla organizacji pozarządowych / 1.08.2004

Skiba R.

prawo

Jak napisać statut stowarzyszenia / 1.08.2004

Skiba R.

prawo

Zarządzanie finansami w organziacjach pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej -1.09.2004

Zagrodzka Teresa, Bruski Tomek

prawo

Senior, osoba niepełnosprawna i poborowy służby zastępczej jako pracownicy organizacji pozarządowej - firmy wspierania zatrudneinia wybranych grup społecznych - 1.09.2004

Niecikowska Renata, Marciniak Kamila

prawo

Jak zostać organizacją pożytku publicznego? / 1.10.2004

Skiba R.

prawo

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych - raport z badania 2004

Gumkowsa M., Herbst J.

raport

Orzecznictwo NSA 2010

Rzeczpospolita

prawo

Podsumowanie prawne miesiąca /grudzień 2010

Rzeczpospolita - Prawo co dnia

prawo

Podsumowanie prawne miesiąca /4 / 2011

Rzeczpospolita - Prawo co dnia

prawo

 Prawo pracy - Informację dla podejmujących pierwszą pracę/ 2011 x 2

 Judasz E.

prawo / pierwsza praca

100 sposobów na uniknięcie błędów w rozliczeniach  z ZUS, fiskusem i pracownikami / 01/2010

 Biblioteka Gazety Prawnej

prawo/podatki/kadry

Umowy o pracę, o dzieło, zlecenia

 Dziennik Gazeta Prawna

prawo