_______________________________

   MIĘDZYUCZELNIANY
       SERWIS Z OFERTAMI 

  _______________________________

Jeśli chciałby/chciałaby  Pan/Pani uczyć  w szkole musi Pan/Pani podjąć następujące kroki:

1. Korzystając z Banku Rezerw Kadrowych m.st. Warszawy  https://edukacja-warszawa.pl/bankrezerwkadrowych/ lub Mazowieckiego Banku Ofert Pracy  http://mbopn.kuratorium.waw.pl/#/ znaleźć szkołę, która szuka nauczyciela przedmiotu, którego może Pan/Pani uczyć. 

2. Proszę skontaktować się bezpośrednio z dyrektorem szkoły, w której chce Pan/Pani pracować i przejść procedurę rekrutacji (zwykle będzie to złożenie CV i rozmowa).

3. Jeśli dyrektor zdecyduje się Pana/Panią zatrudnić, mimo braku przygotowania pedagogicznego, będzie musiał uzyskać zgodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie Pana/Pani. Po otrzymaniu takiej zgody może Pan/Pani rozpocząć pracę w szkole pod warunkiem, że zobowiąże się Pan/Pani do uzupełnienia kwalifikacji pedagogicznych.

4. Kwalifikacje pedagogiczne może Pan/Pani uzyskać tylko kończąc właściwy kurs lub studia podyplomowe, które organizują uczenie wyższe. Prawo oświatowa zabrania innym podmiotom niż uczelnie wyższe organizowania kursów nadających kwalifikacje pedagogiczne. 

5. Kwalifikując się na takie studia lub kurs może Pan/Pani uzyskać zwrot części poniesionych kosztów, korzystając z dofinansowania przez m.st. Warszawę. Stosownych informacji powinna  Panu/Pani udzielić szkoła, w której będzie Pan/Pani zatrudniony/a.

6. Pracując w warszawskiej szkole - nawet bez kwalifikacji pedagogicznych - będzie Pan/Pani mógł korzystać z bardzo szerokiej, bezpłatnej oferty szkoleń wspomagających pracę nauczyciela, w tym szkoleń przygotowanych dla osób, które dopiero rozpoczynają pracę w zawodzie. Nie mają one jednak charakteru kwalifikacyjnego, a doskonalący. Ich pełną listę znajdzie Pan/Pani już od 25 sierpnia na stronie www.wcies.edu.pl

 

Powyższe infromacje otrzymaliśmy z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleniowych - WCIES.