Program Mentoring UW dla studentów UW i WUM

 

Czym jest program mentoringowy?
Program obejmuje kilkumiesięczny cykl spotkań pomiędzy osobą o większym doświadczeniu (Mentor) a osobą o mniejszym doświadczeniu (student - Mentee), we wcześniej dobranych parach (Mentor + Mentee), w ramach określonej struktury, ram czasowych, celów, zasad i obowiązków. Program umożliwia studentom rozwój w wybranym obszarze i bardziej świadome planowanie kariery zawodowej.
 
Do kogo kierujemy program?
Program mentoringowy kierujemy do studentów UW i WUM, którzy zostaną wybrani spośród zgłoszeń przesłanych poprzez wskazany  formularz zgłoszeniowy.
Dostępne jest 15 miejsc dla studentów, którzy 1:1 będą mogli pracować przez 4 miesiące z wybranym Mentorem jednym z oferowanych obszarów.
 
W jakim obszarze możliwy jest rozwój?
 1. strategia / zarządzanie ludźmi / zarządzanie przedsiębiorstwem / korporacje
 2. biznes odpowiedzialny społecznie / NGO / turkusowe przywództwo / edukacja
 3. startupy / growth hacking / pitching / inwestowanie
 4. badania naukowe / medycyna / wellbeing / nauka i technologia
 5. umiejętności przyszłości / empatia / inteligencja emocjonalna / coaching i mentoring
 6. marka osobista / wystąpienia publiczne / SM / agencje kreatywne / szkolenia
Benefity programu dla studentów (Mentee):
 • networking (z innymi mentorami i uczestnikami);
 • podniesienie samoświadomości w obszarze swoich mocnych/ słabych stron;
 • świadomy rozwój swojej kariery;
 • zauważenie w sobie poczucia sprawczości – proaktywności
Benefity programu dla Mentorów:
 • rozwój kompetencji w zakresie mentoringu młodych Mentee;
 • szkolenie mentorskie przeprowadzone z certyfikowanym trenerem;
 • networking z innymi mentorami (absolwentami Klubu Absolwentów);
 • zdobycie nowych umiejętności i kompetencji miękkich
Harmonogram programu mentoringowego:
 • rekrutacja Mentee: 5.05 – 14.05.2021 r.;
 • rekrutacja Mentorów: 26.04 – 14.05.2021 r.;
 • łączenie w pary Mentee i Mentorów (matching): 17.05 – 19.05.2021 r. - mailowe poinformowanie Par
 
Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie podany do wiadomości uczestników programu po zakończeniu etapu rekrutacji.
Przewidywane terminy szkoleń obowiązkowych:
 • 21 maja – spotkanie organizacyjne (obowiązkowe)
 • w przedziale: 24 – 28 maja – szkolenie dla Mentorów i Mentee (obowiązkowe)
 • indywidualne sesje z Mentorem - od 1 czerwca 2021
Zachęcamy do śledzenia naszej strony i kont w mediach społecznościowych, w których, w najbliższym czasie, pojawi się więcej informacji.
 
Program Mentoring UW organizowany jest przez Inkubator UW wraz z Klubem Absolwentów UW i Biurem Karier UW.