Ochotnicy Warszawscy

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia" realizuje program pilotażowy „Ochotnicy Warszawscy",którego celem jest wzrost zaangażowania społecznego wśród mieszkańców stolicy.

W ramach programu uruchomiony został portal ochotnicy.pl zawierający szeroki wachlarz ofert wolontariackich o różnorodnej tematyce. Dzięki rozbudowanej wyszukiwarce każda osoba, która chce się dobrowolnie zaangażować, może na portalu odnaleźć ofertę bliską jej zainteresowaniom, zgodną z kompetencjami oraz pasującą do czasu, którym dysponuje.

Celem programu „Ochotnicy Warszawscy" jest również dbanie o odpowiednie zasady współpracy między organizacjami i instytucjami a wolontariuszami. Wychodzimy z założenia, że wypracowanie dobrych standardów jak i wysoka jakość ofert przyczynią się do popularyzacji społecznego zaangażowania wśród mieszkańców Warszawy.

Program daje możliwość włączenia się w ogólnowarszawski program zrzeszający pod jedną marką i wspólnym celem wiele instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. W ramach Programu chcemy wspierać te instytucje i organizacje, które  podjęły się współpracy z wolontariuszami oraz zapewniają wartościowe dla nich oferty.

Portal ochotnicy.pl ułatwia studentom dotarcie i zaangażowanie się w różnorodne formy wolontariatu. Jest to zachęta do aktywnego współtworzenia przez studentów społecznego i kulturalnego życia stolicy oraz okazja do nabycia nowych kompetencji i doświadczeń zawodowych. Dla studentów spoza Warszawy stanowi to unikalną możliwość  poznania stolicy jak i jej mieszkańców.

www.ochotnicy.pl
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia
ul. Bracka 20a, 00-028 Warszawa
Tel: +48 22 100 55 95