_____________________________

 

   link

_____________________________

 

      link

_____________________________

 

 

>>  KONKURSY NA PRACE DYPLOMOWE

 

Miasto Stołeczne Warszawa

Nagroda Prezydenta m. st. Warszawy

Prace dyplomowe o rozwoju Warszawy

Zakres tematyczny konkursu daje możliwość uczestniczenia studentom reprezentującym wszystkie dziedziny i dyscypliny naukowe, które uważają za ważne dla rozwoju Warszawy: sztuka, rolnictwo miejskie, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska i gospodarowanie odpadami, zrównoważony transport czy idea smart city.

29.03. 2021

link

 

Konkurs o Nagrodę Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce.

31.03.2020

link

 

Polskie Linie Lotnicze lot S.A.  w partnerstwie z
Politechnika Białostocką

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską lub magisterską z zakresu lotnictwa pasażerskiego i transportu cargo.

30.09.2020

link

 

 

 

================================================================

            JUŻ ZA NAMI                    JUŻ ZA NAMI                   JUŻ ZA NAMI

================================================================

 

Konkurs o Nagrodę Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce.

31.03.2020

link

 

Polskie Linie Lotnicze lot S.A.  w partnerstwie z
Politechnika Białostocką

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską lub magisterską z zakresu lotnictwa pasażerskiego i transportu cargo.

30.09.2020

link

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz, Centrum Europejskie im. Roberta Schumana oraz Wyższa Szkoła Gospodarki

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską dyplomowe z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej. Zgłaszane do konkursu prace powinny w całości lub w części dotyczyć wymiaru prawnego, politycznego, ekonomicznego lub społecznego stosunków międzynarodowych UE bądź kwestii członkostwa Polski w strukturach UE.

20.12.2019

link

 

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza

Konkurs „SWISSSTANDARDS.PL. Od teorii do praktyki" na prace magisterskie, licencjackie  i inżynierskie. Konkurs realizowany jest we współpracy z czołowymi szwajcarskimi firmami, beneficjentami znaku szwajcarskiej jakości - Fracht FWO Polska, Franke, Geberit, Hilti, Sika, Swisslinx, Zehnder. Nagrodami w nim są płatne staże z programem mentorskim u wybranych Partnerów, wartościowe nagrody rzeczowe oraz szkolenie z headhuneterem.

31.12.2019

link

 

Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych

Konkurs na prace magisterskie i licencjackie, poświęcone zagadnieniom skarbowości korporacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania płynnością i ryzykiem finansowym.

31.12. 2019

link


 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Konkurs na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej.

31.01.2020

link

 

Fundacja mBanku

Konkurs „Krok w przyszłość" na prace magisterskie lub licencjackie oraz opublikowane w międzynarodowych czasopismach naukowych samodzielne prace z dziedziny matematyki.

31.10. 2019 (każdego roku)

link

 

Polsko - Chińska Rada Biznesu

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe z zakresu współczesnej współpracy Polski i Chin.

15.11.2019

link

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Konkurs na prace magisterskie i doktorskie o problematyce ochrony konsumentów oraz ochrony konkurencji.

31.10.2019

link

 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

Konkurs na pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki, obronione na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku akademickim 2018/2019.

31.10. 2019

link

 

Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu

Konkurs na pracę magisterską/licencjacką z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji.

31.10. 2019

link

 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką/magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego

do 30.09.2019

link

 

Miasto Łowicz

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową, dotyczącą problematyki związanej z Miastem Łowiczem

do 30.09.2019

link

 

International Project Management Association Polska

Project Master - Konkurs na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i podyplomową w dziedzinie zarządzania projektami

7.10. 2019

link

 

Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie oraz firma DuPont

Konkurs najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii i jej pogranicza

11.10. 2019

link

 

Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI)

Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu informatyki i jej zastosowań

10.10.2019

link

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Program stypendialny dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich zachęcający do podejmowania innowacyjnych projektów naukowych, związnych z branżą wodociągowo-kanalizacyjną. 

15.10.2019

link

 

Miasto Ełk

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o Ełku skierowany jest do absolwentów studiów magisterskich, inżynierskich, licencjackich, doktoranckich oraz słuchaczy studiów podyplomowych, piszących swoje prace na temat Ełku, w obszarze np. turystyki i rekreacji, polityki społecznej, administracji publicznej czy rozwoju przedsiębiorczości.

do  15.10.

link

 

Polski Czerwony Krzyż

Konkursu im. prof. Remigiusza Bierzanka na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską lub podyplomową dotyczącą międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych lub Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Skierowana jest do studentów i absolwentów prawa, stosunków międzynarodowych i innych pokrewnych nauk.

do 15.10.

link

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Konkurs MSZ na pracę magisterską nt. stosunków międzynarodowych

   do  15.10. każdego roku

link

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP)

XVII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej.

15.10.2019

link

 

Urząd Patentowy RP

Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem. Do Konkursu mogą być zgłaszane także prace z zakresu nauk technicznych i przyrodniczych.

16.10. 2019

link

 

Tygodnik Polityka

Konkurs na pracę magisterską dotyczącą historii PRL.

do 27.09. 2019

link

 

Bank BNP PARIBAS 

Konkurs  na najlepszą pracę magisterską lub licencjacką na temat rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego.

do 20.09. 2019

link

 

Prezydent Miasta Lublin

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Lublina (prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie, doktorskie).

15.09.2019

link

 

Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia"

Konkurs Akademicki im. Bp. Jana Chrapka na najlepszą pracę magisterską i najlepszą rozprawę doktorską – inspirowaną nauczaniem Jana Pawła II o roli mediów w promowaniu godności człowieka.

31.08.2019

link

 

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki stwardnienia rozsianego.

31.07. 2019

link

 

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce  oraz Akademia Leona Koźmińskiego

 

Konkurs VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

Do udziału w konkursie zapraszamy studentów i absolwentów uczelni wyższych mających siedzibę w Polsce, autorów prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych, podyplomowych, inżynierskich lub MBA które zostały obronione nie wcześniej niż w 2016 roku.

31.07. 2019

link

 

Fundacja GESSEL dla Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki

Program wsparcia dla magistrantów i doktorantów mających ciekawe idee, projekty, pomysły, które realizują w obszarze badań nad współczesną teorią i historią sztuki i kultury. Powiązanych z szeroko pojętą działalnością Zachęty-Narodowej Galerii Sztuki, począwszy od powstania TZSP, poprzez Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Państwową Galerię Sztuki aż po Zachętę – Narodową Galerię SztukiProgram skierowany jest do kierunków humanistycznych oraz ekonomicznych.

30.07. 2019

link

 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Konkurs na pracę magisterską z zakresu turystyki.  

Celem inicjatywy jest uhonorowanie najzdolniejszych studentów, stymulowanie zainteresowania tematyką turystyki oraz pogłębianie wiedzy o turystyce w województwie wielkopolskim.

18.07. 2019

link

 

Urząd Miasta Płocka

Konkurs na prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie o tematyce związanej z Płockiem albo prace naukowo-badawcze, dające możliwość wdrożenia i zastosowania rozwiązań na terenie miasta.

10.07. 2019

link

 

NARODOWY BANK POLSKI

Konkurs na prace magisterskie zakresu nauk ekonomicznych, związanych z tematyką makroekonomii i finansów, w szczególności polityką pieniężną i rynkami finansowymi

14.06. 2019

link

 

Miasto Stołeczne Warszawa

Konkurs DYPLOMY DLA WARSZAWY - na prace magisterskie i rozprawy doktorskie z zakresu rozwoju Warszawy.

14.06. 2019

link

 

Towarzystwo Urbanistów Polskich

Konkurs na prace magisterskie z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej.

21.06. 2019

link

 

Polskie Towarzystwo Socjologiczne

Sekcja Socjologii Sportu

Konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z obszaru socjologii sportu.

31.05. 2019

link

 

Firma StatSoft Polska i Polskie Towarzystwo Statystyczne

Konkurs na prace doktorskie i magisterskie wykorzystujące zaawansowane narzędzia statystyki i analizy danych zawarte w programach z rodziny Statistica.

29.03. 2019

link

 

Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych

Konkurs na prace magisterskie i licencjackie, poświęcone zagadnieniom skarbowości korporacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania płynnością i ryzykiem finansowym.

31.01. 2019

link

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Konkurs na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej.

31.01.2019

link

 

Uniwersytet Gdański Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Konkurs na pracę magisterską z wiedzy o mediach Medi@stery.

20.11.2019

link

 

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, wspólnie z Fundacją im. Lecha Morawskiego i pod patronatem Ministra Sprawiedliwości

Konkurs im. prof. Lecha Morawskiego na pracę magisterską z zakresu teorii prawa, filozofii prawa, historii doktryn polityczno-prawnych, prawa konstytucyjnego.

20.11. 2018

link

 

Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu

Nagroda im. Jana i Wojciecha Wawrzynków na pracę nt. Śląska.

30.11.2018

link

 

Currency One SA

Konkurs na najlepszą pracę magisterską o rynkach walutowych.

15.11. 2018

link

 

Centrum Badawcze ABB

  • Elektroenergetyka
  • Automatyka i diagnostyka przemysłowa
  • Energoelektronika
  • Inżynieria i zarządzanie procesami wytwarzania
  • Zaawansowane technologie i systemy inżynierskie
  • Technologie i systemy informatyczne
  • Nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych

15.11.2018

link

 

Naczelny Sąd Administracyjny

Konkurs na pracę magisterską z sądownictwa administracyjnego.

7.11. 2018

link

 

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

Konkurs na pracę dyplomową o największym potencjale komercjalizacyjnym w trzech kategoriach, dla prac licencjackich magisterskich i doktorskich.

31.10.2018

link

 

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Konkurs na pracę magisterską z wiedzy o teatrze, widowisku i performansie.

31.10. 2018

link

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Konkurs na prace magisterskie i doktorskie

31.10.2018

link

 

Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa o notariacie, prawa cywilnego związanego z czynnościami notarialnymi, a także ustawą o księgach wieczystych i hipotece, dla studentów i absolwentów.

31.10. 2018

link

 

Fundacja Pro Futuro Theologiae, działająca przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Konkurs na pracę magisterską z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie.

30.10. 2018

link

 

Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków

Konkurs im. Profesora Jana Zachwatowicza na najlepsze prace magisterskie podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego.

25.10. 2018

link

 

Fundacja Qualitas Europejskie Centrum Dobrych Praktyk Biznesowych

IKAR JAKOŚCI im. Profesora Romualda Kolmana - konkurs na najlepszą pracę dyplomową ukierunkowaną na tematykę zarządzania.

12.10. 2018

link

 

Rzecznik Finansowy wraz z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej

Konkurs na pracę nt. ochrony klienta na rynku finansowym.

27.04. 2018

link

 

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II

Konkurs o nagrodę za wyróżniającą się pracę doktorską i magisterską, której temat związany jest z Osobą Karola Wojtyły – świętego Jana Pawła II, jego biografią, szeroko rozumianą spuścizną (w tym literacką, filozoficzną, teologiczną i artystyczną) oraz twórczego rozwinięcia/kontynuacji Jego myśli i nauczania.

do 30.06.2018

link

 

DLA Piper

Konkurs na esej dotyczący przyszłości rynku oraz prawa pracy. Konkurs jest skierowany do osób, które nie ukończyły 26 roku życia.

30.06.2018

link

 

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

Konkurs Open Life „Zabezpieczamy Przyszłość".   Konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu ubezpieczeń na życie

30.09.2018

link

 

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

"Data Science Masters" konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu data science. Tematyka konkursu obejmuje: analizę danych, uczenie maszynowe, inżynierię danych, statystykę oraz sztuczną inteligencję.

20.01.2018

link

 

Polskie Towarzystwo Geograficzne

Konkursu prac magisterskich z zakresu geografii

data zmienna podawana 
na stronie PTG

link

 

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową – celem konkursu jest promocja nowoczesnych metod stosowanych w inżynierii środowiska oraz wspieranie innowacyjności w rozwiązywaniu problemów inżynierskich.

31.07.2016

Brak kolejnej edycji

link

 

Ministerstwo Środowiska

Konkurs na prace magisterskie i licencjackie w dziedzinie ochrony środowiska.

15.09.2016

Brak kolejnej edycji

link

 

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Konkurs na pracę magisterską dotyczącą tematyki funduszy inwestycyjnych  

30.09.2016

link

 

Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI)

Konkurs na pracę magisterską z dziedziny informatyki

10.10.2016

link

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Konkurs na pracę licencjacką lub magisterską z zakresu krajoznawstwa

15.10.2016

link

 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim

Do konkursu zgłaszane mogą być prace magisterskie, które zakresem tematycznym związane są z rozwojem obszarów wiejskich w Województwie Mazowieckim.

16.10.2016

link

 

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową – celem konkursu jest promocja nowoczesnych metod stosowanych w inżynierii środowiska oraz wspieranie innowacyjności w rozwiązywaniu problemów inżynierskich.

31.07.2016

link

 

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska i Szkoła Główna Handlowa

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego

15.01.2017

link

 

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarcze

Konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego (arbitrażowego) i mediacji im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego.

31.01.2017

link

 

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita

Konkurs prac magisterskich im. J.J. Lipskiego - z obszaru humanistyki i nauk społecznych dotyczącą zjawisk mających miejsce od XIX w. do współczesności.

15.02.2017

link

 

Rzecznik Praw Dziecka

Konkurs na pracę magisterską i doktorską dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu praw dziecka.

31.03.2017

link

 

SIMENS

Na bazie porozumienia podpisanego w 2010 roku z Politechniką Warszawską ogłoszony został konkurs na Najlepszą prace dyplomową w zakresie automatyki przemysłowej.

31.03.2017

link

 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

konkursu na najlepszą pracę licencjacką i pracę magisterską dotyczącą rynku kapitałowego.

30.06.2017

link

 

Komisja Nadzoru Finansowego

Konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu finansowego

16.08.2017

link

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową lub rozprawę doktorską na temat polskiej Policji Państwowej

do 30.09. 2017

link

 

AMA Entrepreneurial Marketing SIG

Konkurs na publikację, która wywarła duży wpływ na badania marketingowe.

do 1 czerwca
każdego roku

link

 

ASTOR Sp. z o.o.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową skierowany do studentów, którzy sa autorami prac wykonanych w oparciu o produkty z oferty firmy ASTOR Sp. z o.o.

10.10.2017

link

 

FUNDACJA TERAZ POLSKA

Konkurs „Teraz Polska Promocja" - konkurs na prace magisterskie dotyczące promocji Polski

23.10.2017

link

 

Konkurs o Nagrodę Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce.

31.03.2020

link

 

Polskie Linie Lotnicze lot S.A.  w partnerstwie z
Politechnika Białostocką

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską lub magisterską z zakresu lotnictwa pasażerskiego i transportu cargo.

30.09.2020

link