link

KONKURSY NA PRACE DYPLOMOWE

 

Rzecznik Finansowy wraz z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej

Konkurs na pracę nt. ochrony klienta na rynku finansowym.

27.04. 2018

link

 

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II

Konkurs o nagrodę za wyróżniającą się pracę doktorską i magisterską, której temat związany jest z Osobą Karola Wojtyły – świętego Jana Pawła II, jego biografią, szeroko rozumianą spuścizną (w tym literacką, filozoficzną, teologiczną i artystyczną) oraz twórczego rozwinięcia/kontynuacji Jego myśli i nauczania.

do 30.06.2018

link

 

DLA Piper

Konkurs na esej dotyczący przyszłości rynku oraz prawa pracy. Konkurs jest skierowany do osób, które nie ukończyły 26 roku życia.

30.06.2018

link

 

Tygodnik Polityka

Konkurs na pracę magisterską dotyczącą historii PRL.

do 28.09. 2018

link

 

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

Konkurs Open Life „Zabezpieczamy Przyszłość".   Konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu ubezpieczeń na życie

30.09.2018

link

 

Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej

Konkurs  na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa o notariacie, prawa cywilnego związanego z czynnościami notarialnymi, a także ustawą o księgach wieczystych i hipotece.

31.10.2018

link

 

Polskie Towarzystwo Geograficzne

Konkursu prac magisterskich z zakresu geografii

data zmienna podawana 
na stronie PTG

link

 

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych

Konkurs służy wyłanianiu i nagradzaniu najlepszej pracy magisterskiej z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych.

do 31 grudnia
każdego roku

link

 

 

===================================================================

 

JUŻ ZA NAMI                    JUŻ ZA NAMI                       JUŻ ZA NAMI

 

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową – celem konkursu jest promocja nowoczesnych metod stosowanych w inżynierii środowiska oraz wspieranie innowacyjności w rozwiązywaniu problemów inżynierskich.

31.07.2016

Brak kolejnej edycji

link

 

Ministerstwo Środowiska

Konkurs na prace magisterskie i licencjackie w dziedzinie ochrony środowiska.

15.09.2016

Brak kolejnej edycji

link

 

Urząd Zamówień Publicznych

Konkurs na pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych

30.09.2016

Brak kolejnej edycji

link

 

Polsko - Chińska Rada Biznesu

Praca dyplomowa o współpracy Polska - Chiny

30.09.2016

link

 

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Konkurs na pracę magisterską dotyczącą tematyki funduszy inwestycyjnych  

30.09.2016

link

 

Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI)

Konkurs na pracę magisterską z dziedziny informatyki

10.10.2016

link

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Konkurs na pracę licencjacką lub magisterską z zakresu krajoznawstwa

15.10.2016

link

 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim

Do konkursu zgłaszane mogą być prace magisterskie, które zakresem tematycznym związane są z rozwojem obszarów wiejskich w Województwie Mazowieckim.

16.10.2016

link

 

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

Konkurs na pracę dyplomową o największym potencjale komercjalizacyjnym w trzech kategoriach, dla prac licencjackich magisterskich i doktorskich.

31.10.2016

link

 

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu wiedzy o teatrze, widowisku i performansie.

31.10.2016

link

 

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową – celem konkursu jest promocja nowoczesnych metod stosowanych w inżynierii środowiska oraz wspieranie innowacyjności w rozwiązywaniu problemów inżynierskich.

31.07.2016

link

 

Centrum Badawcze ABB

  • elektroenergetyka
  • automatyka i diagnostyka przemysłowa
  • energoelektronika
  • inżynieria i zarządzanie procesami wytwarzania
  • zaawansowane technologie i systemy inżynierskie
  • technologie i systemy informatyczne
  • nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych

15.11.2016

W maju 2017 roku będą podane wyniki

link

 

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska i Szkoła Główna Handlowa

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego

15.01.2017

link

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Konkurs na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej.

31.01.2017

link

 

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarcze

Konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego (arbitrażowego) i mediacji im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego.

31.01.2017

link

 

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita

Konkurs prac magisterskich im. J.J. Lipskiego - z obszaru humanistyki i nauk społecznych dotyczącą zjawisk mających miejsce od XIX w. do współczesności.

15.02.2017

link

 

Rzecznik Praw Dziecka

Konkurs na pracę magisterską i doktorską dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu praw dziecka.

31.03.2017

link

 

SIMENS

Na bazie porozumienia podpisanego w 2010 roku z Politechniką Warszawską ogłoszony został konkurs na Najlepszą prace dyplomową w zakresie automatyki przemysłowej.

31.03.2017

link

 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

konkursu na najlepszą pracę licencjacką i pracę magisterską dotyczącą rynku kapitałowego.

30.06.2017

link

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP)

XVII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej.

30.06.2017

link

 

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

VERBA VERITATIS  Konkurs na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu  

31.07.2017

link

 

Komisja Nadzoru Finansowego

Konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu finansowego

16.08.2017

link

 

Prezydent Miasta Lublin

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Lublina (prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie, doktorskie).

15.09.2017

link

 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką/magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego

do 30.09.2017

link

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową lub rozprawę doktorską na temat polskiej Policji Państwowej

do 30.09. 2017

link

 

Tygodnik Polityka

Konkurs na pracę magisterską dotyczącą historii PRL.

do 29.09. 2017

link

 

AMA Entrepreneurial Marketing SIG

Konkurs na publikację, która wywarła duży wpływ na badania marketingowe.

do 1 czerwca
każdego roku

link

 

ASTOR Sp. z o.o.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową skierowany do studentów, którzy sa autorami prac wykonanych w oparciu o produkty z oferty firmy ASTOR Sp. z o.o.

10.10.2017

link

 

 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Konkurs na prace magisterskie i doktorskie

15.10.2017

link

 

FUNDACJA TERAZ POLSKA

Konkurs „Teraz Polska Promocja" - konkurs na prace magisterskie dotyczące promocji Polski

23.10.2017

link

 

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza

Konkurs „SWISSSTANDARDS.PL. Od teorii do praktyki" na prace doktorskie, magisterskie i inżynierskie, poświęcone zasadom postępowania w obrocie gospodarczym, kwestiom jakości produktów i usług lub też innowacyjności rozwiązań technicznych, procesów lub modelu biznesowego, szczególnie uwzględniające wzorce i zasady panujące na rynku szwajcarskim lub w firmach szwajcarskich działających w Polsce.

30.11.2017

link

 

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

"Data Science Masters" konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu data science. Tematyka konkursu obejmuje: analizę danych, uczenie maszynowe, inżynierię danych, statystykę oraz sztuczną inteligencję.

20.01.2018

link

 

Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia"

Konkurs Akademicki im. Bp. Jana Chrapka na najlepszą pracę magisterską i najlepszą rozprawę doktorską – inspirowaną nauczaniem Jana Pawła II o roli mediów w promowaniu godności człowieka.

30.03.2018

link