UNIWERSYTECKIE SPOTKANIA

z  RYNKIEM PRACY

19-21 listopada 2013

_________________________________________________________________________________________


G R A F I K   S P O T K A Ń

19 listopada

wtorek

20 listopada

środa

21 listopada

czwartek

GIEŁDA 
OFERT

20-21 listopada

środa-czwartek

 

Gmach Starej Biblioteki                    
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28    

_________________________________________________________________________________________

 

O R G A N I Z A T O R

_________________________________________________

P a t r o n a t   h o n o r o w y

Jego Magnificencja Rektor
Uniwersytetu Warszawskiego

 


P a t r o n a t   m e r y t o r y c z n y

_________________________________________________

P a t r o n a t   m e d i a l n y

_________________________________________________