UNIWERSYTECKIE SPOTKANIA
z  RYNKIEM PRACY

18-20  listopada  2014

 

__________________________________________________________________________________________

                        G R A F I K   S P O T K A Ń

18 listopada

JĘZYKI W CENIE

wtorek

19 listopada

środa

20 listopada

czwartek

GIEŁDA 
OFERT

18 listopada

wtorek

 

JĘZYKI W CENIE

Hol  -  ul. Dobra 55          
 

 


UWAGA:    Program może ulec zmianie ze względu na planowane dodatkowe spotkania.

 

O R G A N I Z A T O R Z Y

 

 

P A T R O N A T   

honorowy:  

Jego Magnificencji Rektora
Uniwersytetu Warszawskiego