--------------------------------------------------

 

AKTUALNOŚCI

______________________________

>>  WARSZAWA już czeka na chętnych...

Wykaz tematów, które podał Urząd m. st. Warszawy (to więcej niż tylko dziedzina nauk humanistycznych i społecznych, ale warto wiedzieć...)  >>

-------------------------------------------------

 

 

                       

______________________________________________________________________________________________________

Projekt „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy"

 

Projekt „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy" ma na celu opracowanie modelu pozwalającego na praktyczne zastosowanie wiedzy zdobywanej na studiach. Narzędziem służącym temu są prace dyplomowe powstające we współpracy i na zamówienie zewnętrznych partnerów – firm, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych – oraz na potrzeby projektów grantowych realizowanych w ramach Uniwersytetu. Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę przygotowania absolwentów do praktycznego wykorzystywania wiedzy w pracy, ale też na rosnące zapotrzebowanie wymiany danych, wiedzy i kompetencji między sektorem nauki a biznesem, instytucjami publicznymi
 i NGO'sami.

Grupą docelową projektu są studenci I. i II. stopnia studiów kierunków społecznych oraz humanistycznych reprezentowanych przez 6 wydziałów Uniwersytetu:

 1. Wydział Artes Liberales;
 2. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii;
 3. Wydział Filozofii i Socjologii;
 4. Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych;
 5. Wydział Polonistyki;
 6. Wydział Psychologii.

 

Projekt składa się z licznych działań mających na celu wypracowanie narzędzi administracyjnych, organizacyjnych i prawnych oraz odpowiednich kompetencji i sieci kontaktów wśród pracowników wydziałów poprzez m. in.:

 1. Modernizacje systemów informatycznych (USOS, serwis biurokarier.edu.pl, narzędzia komunikacji – strony informujące o działaniach w projekcie);
 2. Wzory umów, regulaminy i dokumenty prawne z zakresu praw własności intelektualnej;
 3. Wydarzenia branżowe – Giełdy Współpracy – podczas których studenci, pracodawcy
  i wydziały mogą nawiązać współpracę i rozpoznać swoje potrzeby;
 4. Szkolenia, warsztaty i seminaria z zakresu pisania aplikacyjnych prac dyplomowych dla studentów i dla promotorów;
 5. Wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji w nawiązywaniu kontaktów z partnerami zewnętrznymi, własności intelektualnej i ochrony praw autorskich;
 6. Wdrożenie wypracowanych rozwiązań na sześciu wydziałach z uwzględnieniem zasad trwałości projektu.

Zaplanowano również wsparcie finansowe dla studentów piszących prace dyplomowe oraz promotorów.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego