Europass CV to standardowy formularz życiorysu, używany w takiej samej formie we wszystkich krajach, który:

  • ułatwia przejrzystą prezentację danych osobowych oraz informacji o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym,
  • umożliwia porównanie kwalifikacji kandydatów do pracy pochodzących z różnych krajów UE,
  • ułatwia zebranie wszystkich ważnych informacji nawet osobom, które piszą CV po raz pierwszy.

Europass – CV jest przydatny każdemu, kto chce w ujednoliconej formie zaprezentować pracodawcy w kraju i za granicą posiadane kompetencje i kwalifikacje zawodowe.

Europass – CV wypełniany jest samodzielnie. Formularz we wszystkich językach UE oraz instrukcja jego wypełnienia dostępne są bezpłatnie na stronie http://europass.cedefop.eu.int

 

 Wskazówki dotyczące korzystania z wzoru Europass CV

(http://europass.cedefop.eu.int)

Wstęp

Napisanie własnego CV to ważny krok przy poszukiwaniu pracy czy szkolenia; jest to często nasz pierwszy kontakt z przyszłym pracodawcą. CV powinno być napisane w taki sposób, aby przyciągnąć uwagę czytającego i pokazać, dlaczego jego autor zasługuje na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.

Ważne! Pracodawcy rzadko poświęcają dłużej niż minutę na jedno CV, dokonując wstępnej selekcji nadesłanych ofert. Jeżeli nie uda Ci się wywrzeć odpowiedniego wrażenia, oznacza to, iż zmarnujesz nadarzającą się okazję.

Zanim przystąpisz do wypełniania wzoru CV, przeczytaj uważnie przedstawione poniżej informacje.

Zalecenia ogólne

Zanim zaczniesz pisać swoje CV,  zapamiętaj kilka ważnych zasad:

Przemyśl sposób, w jaki przedstawisz informacje w swoim CV

Opisz kwalifikacje, umiejętności i kompetencje w sposób jasny i logiczny, aby Twoje charakterystyczne cechy rzucały się w oczy.

Zwróć uwagę na wszystkie istotne szczegóły, dotyczące zarówno treści, jak i sposobu prezentacji. Nic nie usprawiedliwia błędów w pisowni i interpunkcji!

Skup się na rzeczach najistotniejszych

-         CV musi być krótkie: najczęściej wystarczą dwie strony, aby pokazać, kim jesteś i co potrafisz.
W niektórych krajach trzystronicowe CV może być uznawane za zbyt długie, nawet jeżeli Twoje doświadczenie zawodowe jest  wyjątkowe.

-         Jeżeli Twoje doświadczenie zawodowe jest jeszcze niewielkie (gdyż niedawno ukończyłeś szkołę lub studia), najpierw opisz uzyskane wykształcenie, kładąc nacisk na praktyki zawodowe odbyte w trakcie nauki (zob. przykłady na stronie internetowej).

-         Skup się na istotnych informacjach, które wniosą dodatkowe, ważne elementy do  Twojego podania o pracę: możesz pominąć doświadczenia zawodowe lub kursy / szkolenia, które miały miejsce dawno lub nie mają związku z pracą, o którą się starasz.

Dostosuj CV do stanowiska, o które się starasz

Sprawdź swoje CV za każdym razem, kiedy chcesz je wysłać, aby mieć pewność, iż odpowiada ono opisowi przedstawionemu przez pracodawcę. Podkreśl swoje mocne strony, uwzględniając określone wymagania pracodawcy. Znajomość profilu danej firmy pomoże Ci dostosować CV do danej sytuacji.

Uważaj: unikaj koloryzowania, gdyż może to wyjść na jaw podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 Zachowaj strukturę formularza

Europass CV pozwala na przedstawienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji w uporządkowany sposób:

-         dane osobowe;

-         opis doświadczeń zawodowych;

-         opis uzyskanego wykształcenia i odbytych kursów/szkoleń (które możesz umieścić przed rubryką „Doświadczenie zawodowe", jeżeli masz niewielkie doświadczenie zawodowe. Aby odwrócić porządek tych dwóch rubryk,  użyj poleceń „Kopiuj" i „Wklej" w edytorze tekstu).

-         szczegółowy wykaz posiadanych umiejętności i kompetencji nabytych w trakcie nauki, pracy i życia codziennego.

Uwagi:

-          CV wydrukuj na białym papierze;

-          zachowaj podaną czcionkę i układ graficzny;

-          unikaj podkreśleń i pisania całych zdań tłustym drukiem, gdyż wpływa to ujemnie na czytelność dokumentu;

-          nie rozbijaj jednej rubryki na dwie strony (np. listy odbytych szkoleń) – w tym celu użyj polecenia „Nowa strona";

-          w wydrukowanym dokumencie nie powinno być widać linii oddzielających poszczególne rubryki.

Pisz jasno i zwięźle

Potencjalny pracodawca musi wyrobić sobie pogląd o tym, kim jesteś na podstawie sekund (nie minut) poświęconych na zapoznanie się z Twoim CV. Z tego właśnie powodu musisz pisać tak, aby potencjalny pracodawca w ciągu błyskawicznej lektury dowiedział się, kim jesteś i co sobą reprezentujesz.

Dlatego:

-         używaj krótkich zdań;

-         skup się na istotnych aspektach odbytych szkoleń i posiadanego doświadczenia zawodowego;

-         wyjaśnij ewentualne przerwy w studiach lub pracy zawodowej;

-          usuń niewypełnione rubryki, których wypełnienie nie jest wymagane np. jeżeli nie wypełniasz rubryki „Umiejętności artystyczne i kompetencje" – (zob. strona 2 wzoru) – lub jeżeli dojdziesz do wniosku, że takie umiejętności nie  wzbogacą Twojego podania o pracę, usuń całą rubrykę za pomocą polecenia „Wytnij"  w edytorze tekstu.

Poproś kogoś o przeczytanie gotowego CV

Po skończeniu pisania uważnie sprawdź swoje CV, aby usunąć ewentualne błędy i mieć pewność, że jest ono napisane w zrozumiały i logiczny sposób.

Poproś kogoś o przeczytanie gotowego CV, aby sprawdzić, czy jego zawartość jest sformułowana jasno i  zrozumiale.

 

 
   

 

Szczegółowe wskazówki dotyczące korzystania z Europass CV

(http://europass.cedefop.eu.int)

Jak napisać europejskie CV?

Wypełnij wzór CV w Internecie lub pobierz go ze strony internetowej

Możesz

(a)     wykorzystać wzór CV znajdujący się na stronie internetowej Europass (www.cedefop.europass.eu.int).
W takim przypadku możesz zapisać wypełniony wzór CV w dowolnym, wybranym przez siebie katalogu

lub

(b)    pobrać wzór CV (w formacie Microsoft Word lub rtf) w wybranym przez siebie języku z tej samej strony internetowej i zapisać go na twardym dysku w swoim komputerze. W takim przypadku wypełnij poszczególne rubryki znajdujące się po prawej stronie dokumentu oraz wpisz swoje dane osobowe.

 

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych wskazówek, zapoznaj się z przykładowymi CV pod adresem: http://europass.cedefop.eu.int